Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 561 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009471
31 marca 2010486
30 czerwca 2010494
30 września 2010500
31 grudnia 2010503
31 marca 2011507
30 czerwca 2011518
30 września 2011513
31 grudnia 2011508
31 marca 2012517
30 czerwca 2012523
30 września 2012529
31 grudnia 2012528
31 marca 2013541
30 czerwca 2013546
30 września 2013556
31 grudnia 2013550
31 marca 2014558
30 czerwca 2014561
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,5% ogółu), śląskie (12,8% ogółu) oraz małopolskie (9,6% ogółu).

mazowieckie9817,5%
śląskie7212,8%
małopolskie549,6%
dolnośląskie498,7%
wielkopolskie478,4%
łódzkie356,2%
pomorskie305,3%
zachodniopomorskie305,3%
świętokrzyskie244,3%
kujawsko-pomorskie234,1%
podkarpackie234,1%
opolskie213,7%
lubelskie162,9%
lubuskie162,9%
warmińsko-mazurskie142,5%
podlaskie91,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (48,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (32,3% podmiotów) oraz spółki cywilne (12,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza27248,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością18132,3%
spółki cywilne6812,1%
spółki jawne183,2%
spółki akcyjne101,8%
spółki komandytowe81,4%
spółdzielnie20,4%
spółki komandytowo-akcyjne20,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (80,0% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (6,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (6,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych44980,0%
własność prywatna krajowa pozostała366,4%
własność zagraniczna346,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych152,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej91,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej71,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej61,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej20,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (78,6% podmiotów) i od 10 do 49 (16,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych44178,6%
od 10 do 49 zatrudnionych9316,6%
od 50 do 249 zatrudnionych244,3%
powyżej 250 zatrudnionych30,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (1,6 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.9)1 822 529 913,67859 847 901,162 365 202 855,31-5 672 053,34-0,3-0,7-0,252,8
Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.99)1 243 168 687,91486 539 350,801 587 012 006,8413 766 458,911,12,80,960,9
Produkcja wyrobów ściernych (PKD 23.91)579 361 225,76373 308 550,36778 190 848,47-19 438 512,25-3,4-5,2-2,535,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 23 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to POLSKI ASFALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (533,0 mln zł), KLINGSPOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (316,4 mln zł) oraz SAINT-GOBAIN HPM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (311,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
POLSKI ASFALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ265 306 175,4554 666 405,29532 980 352,514 698 390,281,88,60,979,4
KLINGSPOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ248 702 410,47183 513 042,85316 399 962,6134 333 310,4813,818,710,926,2
SAINT-GOBAIN HPM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ239 123 200,22141 736 900,00311 208 100,00-56 449 700,00-23,6-39,8-18,140,7
PAROC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ372 961 000,0095 323 000,00284 350 000,22-5 456 000,00-1,5-5,7-1,974,4
ICOPALSPÓŁKA AKCYJNA159 496 549,0291 138 408,80232 328 219,752 091 698,791,32,30,942,9
Grupa Kapitałowa CETCO-POLAND, CETCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA110 845 177,7488 500 684,62145 310 855,6710 363 920,069,411,77,120,2
IZOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 455 285,9512 382 901,9976 590 639,632 141 232,469,517,32,844,9
CETCO-POLAND, CETCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (*)101 712 645,8483 149 961,0675 412 513,323 269 023,223,23,94,318,3
PRZEDSIĘBIORSTWO MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH "IZOLACJA-MATIZOL" SPÓŁKA AKCYJNA28 918 784,2316 981 023,4974 034 955,19675 832,002,34,00,941,3
TECHNIFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 577 635,8317 581 813,6869 590 461,091 246 542,303,07,11,857,7
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "IZOLMAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 679 228,4828 080 333,6647 950 998,92-230 138,94-0,7-0,8-0,514,1
PHILIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 903 637,507 960 774,8238 046 759,77-33 818,30-0,2-0,4-0,146,6
CHEMOKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 133 997,551 813 735,9935 342 466,48183 384,822,010,10,580,1
STYROPIAN PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 289 482,5913 264 804,9334 832 730,70738 508,122,65,62,153,1
IZOLACJA-JAROCIN SPÓŁKA AKCYJNA13 688 317,666 781 695,0333 187 203,381 069 955,257,815,83,250,5
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "TES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 934 851,738 153 443,4432 047 911,002 507 773,3328,130,87,88,8
PRZEDSIĘBIORSTWO TOPIENIA BAZALTU W STARACHOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 694 308,4916 842 358,3531 784 611,172 742 746,8612,116,38,625,8
RYTM-L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 620 568,7811 656 099,1229 308 463,60240 922,140,92,10,856,2
SOPREMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ69 073 922,5510 285 035,2525 382 309,37-116 584,18-0,2-1,1-0,585,1
ROBERT ANDRE, ZAKŁAD WYTWARZANIA ARTYKUŁÓW ŚCIERNYCH ANDRE ABRASIVE ARTICLES23 795 315,0015 083 653,7125 338 164,09231 089,691,01,50,936,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.