Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • produkcję komputerów, urządzeń peryferyjnych do komputerów, sprzętu komunikacyjnego i podobnych urządzeń elektronicznych oraz produkcję elementów do nich,
  • produkcję elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, sprzętu pomiarowego, testującego, nawigacyjnego, kontrolnego i radiacyjnego oraz sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego, instrumentów i sprzętu optycznego,
  • produkcję magnetycznych i optycznych nośników informacji.

Procesy produkcyjne tego działu charakteryzują się wysoką specjalistyczną technologią miniaturyzacji. Produkty będące efektami działalności klasyfikowanej w tym dziale zawierają wiele elementów elektronicznych, w tym układy scalone.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 5 984 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20095 016
31 marca 20105 292
30 czerwca 20105 423
30 września 20105 558
31 grudnia 20105 732
31 marca 20115 740
30 czerwca 20115 750
30 września 20115 777
31 grudnia 20115 777
31 marca 20125 819
30 czerwca 20125 898
30 września 20125 912
31 grudnia 20125 931
31 marca 20135 910
30 czerwca 20135 927
30 września 20135 971
31 grudnia 20135 986
31 marca 20145 989
30 czerwca 20145 984
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (27,5% ogółu), śląskie (13,4% ogółu) oraz małopolskie (10,5% ogółu).

mazowieckie1 64327,5%
śląskie79913,4%
małopolskie63110,5%
wielkopolskie5248,8%
dolnośląskie5158,6%
pomorskie4297,2%
łódzkie3255,4%
kujawsko-pomorskie2233,7%
zachodniopomorskie1853,1%
lubelskie1592,7%
podkarpackie1141,9%
lubuskie1001,7%
opolskie921,5%
warmińsko-mazurskie911,5%
podlaskie871,5%
świętokrzyskie671,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (64,1% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (20,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (10,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 83864,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 23920,7%
spółki cywilne64010,7%
spółki akcyjne951,6%
spółki jawne921,5%
spółki komandytowe410,7%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych190,3%
spółki komandytowo-akcyjne110,2%
spółdzielnie70,1%
stowarzyszenia10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (86,7% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,6% podmiotów) oraz własność zagraniczna (4,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych5 18986,7%
własność prywatna krajowa pozostała2764,6%
własność zagraniczna2534,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych781,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej711,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej480,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej330,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,1%
własność państwowych osób prawnych70,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,1%
pozostałe140,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (91,0% podmiotów) i od 10 do 49 (6,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych5 44691,0%
od 10 do 49 zatrudnionych3826,4%
od 50 do 249 zatrudnionych1091,8%
powyżej 250 zatrudnionych470,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 największych (pod względem sumy przychodów netto) spośród 7 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Trzy podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (22,1 mld zł), produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (14,1 mld zł) oraz produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (4,0 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26)22 048 895 737,288 312 246 519,0544 130 752 503,00802 104 617,843,69,71,862,3
Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.4)7 326 459 054,802 411 989 354,7722 082 102 264,86329 952 045,074,513,71,567,1
Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1)7 882 979 196,172 319 047 645,1814 080 952 275,70145 060 593,901,86,31,070,6
Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.3)2 635 548 029,061 161 499 821,823 967 694 925,50107 970 441,784,19,32,755,9
Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2)2 313 366 208,071 272 981 025,522 029 608 365,4527 358 636,441,22,21,445,0
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów (PKD 26.5)1 812 131 690,451 100 629 420,351 932 813 938,62193 398 762,4310,717,610,039,3
Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego (PKD 26.6)62 413 677,5135 739 949,7726 329 467,101 359 532,622,23,85,242,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 109 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to LG ELECTRONICS MŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (5,9 mld zł), LG ELECTRONICS WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (5,5 mld zł) oraz TPV DISPLAYS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (5,4 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
LG ELECTRONICS MŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 571 153 619,00771 750 297,005 904 419 592,4867 214 400,004,38,71,150,9
LG ELECTRONICS WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 624 651 722,86338 577 196,305 494 681 544,89-2 289 071,47-0,1-0,7-0,079,2
TPV DISPLAYS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 368 156 526,06122 925 550,855 355 238 360,68-17 316 872,92-1,3-14,1-0,391,0
SHARP MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 151 513 300,00162 322 900,004 221 702 000,0024 500 100,122,115,10,685,9
Grupa Kapitałowa TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA3 444 317 000,001 164 117 000,003 707 235 000,2792 759 000,002,78,02,566,2
TOSHIBA TELEVISION CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)837 993 919,35210 587 723,323 481 895 146,0952 425 004,276,324,91,574,9
TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA3 528 963 055,821 353 180 436,593 465 971 006,1393 229 530,982,66,92,761,7
FLEXTRONICS INTERNATIONAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 030 210 018,54498 505 183,161 870 405 274,4629 850 440,752,96,01,651,6
HEESUNG ELECTRONICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ784 510 617,4721 777 510,811 395 480 573,2013 452 610,701,761,81,097,2
JABIL CIRCUIT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)455 849 200,37229 433 400,001 188 666 000,0094 325 200,0020,741,17,949,7
TCL OPERATIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ427 321 568,00154 577 600,00865 576 139,50-8 332 861,00-2,0-5,4-1,063,8
HUMAX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ319 377 250,00204 172,16857 586 220,0046 297 031,0014,51 000,05,499,9
GEMALTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ248 375 825,6958 221 945,08541 489 730,3211 198 021,494,519,22,176,6
ORION ELECTRIC (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)398 788 000,4322 682 300,00476 403 900,001 372 100,000,36,10,394,3
Grupa Kapitałowa PC FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA248 183 434,6730 481 712,95462 643 733,524 626 389,781,915,21,087,7
PC FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA238 238 626,6429 412 346,31459 628 933,183 422 305,691,411,60,787,7
ERICSSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ277 399 377,54114 684 887,00428 887 142,007 746 368,002,86,81,858,7
LG INNOTEK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ170 253 354,23-1 265 216,01399 224 119,35-9 324 217,41-5,5737,0-2,3100,0
LG DISPLAY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ942 355 300,00585 111 900,30386 036 400,0040 010 100,004,36,810,437,9
SUMIKA ELECTRONIC MATERIALS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ338 740 388,60158 846 982,20381 315 110,40-10 926 603,36-3,2-6,9-2,953,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.