Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 7 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (22,1 mld zł), produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (14,1 mld zł) oraz produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (4,0 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26)22 048 895 737,288 312 246 519,0544 130 752 503,00802 104 617,843,69,71,862,3
Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.4)7 326 459 054,802 411 989 354,7722 082 102 264,86329 952 045,074,513,71,567,1
Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1)7 882 979 196,172 319 047 645,1814 080 952 275,70145 060 593,901,86,31,070,6
Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.3)2 635 548 029,061 161 499 821,823 967 694 925,50107 970 441,784,19,32,755,9
Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2)2 313 366 208,071 272 981 025,522 029 608 365,4527 358 636,441,22,21,445,0
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów (PKD 26.5)1 812 131 690,451 100 629 420,351 932 813 938,62193 398 762,4310,717,610,039,3
Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego (PKD 26.6)62 413 677,5135 739 949,7726 329 467,101 359 532,622,23,85,242,7
Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (PKD 26.7)15 997 881,2210 359 301,6411 251 265,77-2 995 394,40-18,7-28,9-26,635,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 8 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (22,1 mld zł), produkcja elementów elektronicznych (12,9 mld zł) oraz produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (4,0 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26)22 048 895 737,288 312 246 519,0544 130 752 503,00802 104 617,843,69,71,862,3
Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z)7 326 459 054,802 411 989 354,7722 082 102 264,86329 952 045,074,513,71,567,1
Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z)7 214 199 326,072 025 703 556,8812 880 305 954,51112 194 284,801,65,50,971,9
Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z)2 635 548 029,061 161 499 821,823 967 694 925,50107 970 441,784,19,32,755,9
Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z)2 313 366 208,071 272 981 025,522 029 608 365,4527 358 636,441,22,21,445,0
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z)1 812 131 690,451 100 629 420,351 932 813 938,62193 398 762,4310,717,610,039,3
Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z)668 779 870,10293 344 088,301 200 646 321,1932 866 309,104,911,22,756,1
Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego (PKD 26.60.Z)62 413 677,5135 739 949,7726 329 467,101 359 532,622,23,85,242,7
Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (PKD 26.70.Z)15 997 881,2210 359 301,6411 251 265,77-2 995 394,40-18,7-28,9-26,635,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.