Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • produkcję urządzeń wytwarzających energię elektryczną,
  • produkcję aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
  • produkcję elektrycznego sprzętu oświetleniowego i sygnalizacyjnego,
  • produkcję elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego.

Dział ten nie obejmuje:

  • produkcji wyrobów elektronicznych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 26.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 638 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 169
31 marca 20103 250
30 czerwca 20103 288
30 września 20103 366
31 grudnia 20103 399
31 marca 20113 426
30 czerwca 20113 403
30 września 20113 421
31 grudnia 20113 471
31 marca 20123 466
30 czerwca 20123 466
30 września 20123 513
31 grudnia 20123 542
31 marca 20133 536
30 czerwca 20133 554
30 września 20133 583
31 grudnia 20133 604
31 marca 20143 619
30 czerwca 20143 638
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (18,7% ogółu), śląskie (16,8% ogółu) oraz wielkopolskie (11,3% ogółu).

mazowieckie68018,7%
śląskie61216,8%
wielkopolskie41011,3%
dolnośląskie3018,3%
małopolskie2948,1%
pomorskie2757,6%
łódzkie2095,7%
zachodniopomorskie1403,8%
kujawsko-pomorskie1373,8%
podkarpackie1343,7%
opolskie932,6%
lubuskie822,3%
świętokrzyskie722,0%
warmińsko-mazurskie691,9%
podlaskie681,9%
lubelskie621,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (56,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (10,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 06456,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością90825,0%
spółki cywilne39710,9%
spółki jawne1012,8%
spółki akcyjne732,0%
spółki komandytowe411,1%
spółdzielnie310,9%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych140,4%
spółki komandytowo-akcyjne90,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (82,7% podmiotów), własność zagraniczna (6,4% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 00882,7%
własność zagraniczna2336,4%
własność prywatna krajowa pozostała2065,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej581,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych531,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej351,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej220,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej40,1%
pozostałe90,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (81,5% podmiotów) i od 10 do 49 (10,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 96681,5%
od 10 do 49 zatrudnionych39610,9%
od 50 do 249 zatrudnionych2005,5%
powyżej 250 zatrudnionych762,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 największych (pod względem sumy przychodów netto) spośród 6 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Trzy podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (15,8 mld zł), produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (6,7 mld zł) oraz produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (4,9 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27)21 466 917 097,939 866 955 382,7533 333 792 263,661 855 242 361,708,618,85,654,0
Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5)10 063 664 539,633 660 658 372,3015 798 971 807,28450 477 080,354,512,32,963,6
Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.1)4 903 374 785,112 579 614 156,886 742 121 888,95586 409 699,6312,022,78,747,4
Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.4)2 545 033 731,961 270 831 386,244 870 425 912,56403 076 491,0615,831,78,350,1
Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (PKD 27.3)1 660 301 246,87924 881 620,742 726 080 933,17119 589 581,957,212,94,444,3
Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.9)1 469 861 308,17963 507 178,731 758 250 399,39226 038 604,1415,423,512,934,5
Produkcja baterii i akumulatorów (PKD 27.2)824 681 486,19467 462 667,861 437 941 322,3169 650 904,578,514,94,843,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 172 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PHILIPS LIGHTING POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (4,0 mld zł), BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3,6 mld zł) oraz ELECTROLUX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,8 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PHILIPS LIGHTING POLAND SPÓŁKA AKCYJNA1 801 841 454,43857 034 662,344 025 568 023,18347 498 306,9419,340,68,652,4
BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 306 026 700,00498 150 700,003 589 913 500,43395 130 200,0030,379,311,061,9
ELECTROLUX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 683 829 483,54474 663 259,432 810 048 041,2951 027 898,113,010,81,871,8
INDESIT COMPANY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 302 677 000,27833 576 000,002 784 026 400,0042 807 600,001,95,11,563,8
ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 164 716 409,66446 441 605,221 638 778 214,68185 527 441,2815,941,611,361,7
WHIRLPOOL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA991 428 000,00507 645 000,271 562 784 000,00-33 725 000,00-3,4-6,6-2,248,8
AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJNA780 154 000,00304 762 000,001 359 594 000,0014 926 000,221,94,91,160,9
Grupa Kapitałowa AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJNA780 154 000,00304 762 000,221 359 594 000,0014 926 000,001,94,91,160,9
FAGORMASTERCOOK SPÓŁKA AKCYJNA742 836 000,00149 373 000,27863 009 000,00369 000,000,10,30,079,9
EXIDE TECHNOLOGIES SPÓLKA AKCYJNA (*)337 960 000,00123 713 600,00738 456 900,4237 576 700,0011,130,45,163,4
SGL CARBON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA638 903 000,00548 144 000,26725 837 000,00167 676 000,0026,230,623,114,2
Grupa Kapitałowa ZELMER SPÓŁKA AKCYJNA488 300 000,00294 772 000,00640 022 000,1437 781 000,007,712,85,939,6
NKT CABLES WARSZOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ281 917 000,0034 919 000,26564 573 000,009 183 000,003,326,31,687,6
ZELMER SPÓŁKA AKCYJNA326 204 000,00284 147 000,00552 440 000,0017 900 000,175,56,33,212,9
COROPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ140 345 936,1071 281 947,16479 996 011,5334 682 414,2824,748,77,249,2
CORNING CABLE SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ284 165 790,75230 223 357,34454 397 222,6333 962 960,8112,014,87,519,0
Grupa Kapitałowa APATOR SPÓŁKA AKCYJNA372 610 000,00211 203 000,00409 213 000,1950 050 000,0013,423,712,243,3
LEGRAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ200 610 347,14131 577 425,66371 727 576,0119 858 000,319,915,15,334,4
SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ191 531 127,6260 364 055,74367 715 687,5822 886 783,8912,037,96,268,5
DIEHL CONTROLS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ108 597 999,1431 084 055,08334 375 203,9912 669 400,6211,740,83,871,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.