Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • wyprawę skór surowych polegającą na ich przygotowaniu do garbowania, garbowaniu, barwieniu i wykończaniu,
  • produkcję obuwia,
  • produkcję galanterii skórzanej, artykułów podróżnych ze skóry i jej substytutów.

Produkcja wyrobów wykonywanych z substytutów skóry została zamieszczona w niniejszym dziale, ponieważ pod wieloma względami jest podobna do wytwarzania wyrobów wykonywanych ze skóry (np. torby) i często wyroby te produkowane są przez tę samą jednostkę.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 5 844 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,4% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20097 196
31 marca 20107 153
30 czerwca 20107 110
30 września 20107 110
31 grudnia 20107 026
31 marca 20116 950
30 czerwca 20116 574
30 września 20116 424
31 grudnia 20116 237
31 marca 20126 139
30 czerwca 20126 044
30 września 20126 058
31 grudnia 20126 005
31 marca 20135 973
30 czerwca 20135 924
30 września 20135 945
31 grudnia 20135 850
31 marca 20145 877
30 czerwca 20145 844
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa małopolskie (30,1% ogółu), mazowieckie (22,5% ogółu) oraz śląskie (17,3% ogółu).

małopolskie1 75830,1%
mazowieckie1 31622,5%
śląskie1 01317,3%
łódzkie3295,6%
wielkopolskie2684,6%
dolnośląskie2203,8%
pomorskie1763,0%
kujawsko-pomorskie1632,8%
lubelskie1262,2%
podkarpackie901,5%
warmińsko-mazurskie901,5%
zachodniopomorskie651,1%
lubuskie651,1%
świętokrzyskie621,1%
opolskie550,9%
podlaskie480,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (83,1% podmiotów), spółki cywilne (10,0% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza4 85483,1%
spółki cywilne58410,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3005,1%
spółki jawne651,1%
spółdzielnie140,2%
spółki akcyjne130,2%
spółki komandytowe90,2%
przedsiębiorstwa państwowe30,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych5 59995,8%
własność prywatna krajowa pozostała1202,1%
własność zagraniczna741,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej190,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych110,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej80,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,1%
własność państwowych osób prawnych30,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (90,3% podmiotów) i od 10 do 49 (8,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych5 27590,3%
od 10 do 49 zatrudnionych4658,0%
od 50 do 249 zatrudnionych931,6%
powyżej 250 zatrudnionych110,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (684,1 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych (PKD 15)926 023 564,32516 304 284,951 361 154 130,7456 643 088,646,111,04,244,3
Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (PKD 15.1)365 675 307,1777 110 030,76684 144 109,061 339 150,480,41,70,278,9
Produkcja obuwia (PKD 15.2)560 348 257,15439 194 254,19677 010 021,6855 303 938,169,912,68,221,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 24 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to BADER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (375,0 mln zł), Grupa Kapitałowa ARCOBALENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (206,0 mln zł) oraz ARCOBALENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (192,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
BADER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ208 632 303,0252 717 279,09375 013 656,42-3 762 160,92-1,8-7,1-1,074,7
Grupa Kapitałowa ARCOBALENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ117 050 110,60103 241 859,22205 950 348,1618 734 661,6416,018,29,111,8
ARCOBALENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ117 767 815,10103 867 089,95191 982 755,7717 127 793,1514,516,58,911,8
CCC FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ118 444 652,83106 582 931,8396 683 891,5311 720 324,279,911,012,110,0
UBÓJ I HANDEL DROBIEM AGNIESZKA GOSZ14 081 540,666 100 892,6086 154 899,80962 037,996,815,81,156,7
RIEKER POLSKASPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 376 911,2411 599 857,5679 082 418,1876 936,080,20,70,169,8
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DEMAR" MAREK DEWÓDZKI40 238 536,3531 442 765,8362 717 601,486 516 027,3016,220,710,421,9
MSU SPÓŁKA AKCYJNA44 140 000,0038 889 000,0056 168 000,262 890 000,006,67,45,211,9
GARBARNIA SZCZAKOWA SPÓŁKA AKCYJNA37 536 203,7024 001 272,9754 033 104,022 274 885,296,19,54,236,1
PPO PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE66 577 270,3962 374 558,0547 973 368,956 180 171,639,39,912,96,3
BIELSKIE ZAKŁADY OBUWIA "BEFADO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 327 385,2418 636 767,6937 257 046,64469 673,941,92,51,323,4
BADURA SPÓŁKA AKCYJNA26 618 147,5211 063 156,3037 224 350,291 029 850,793,99,32,858,4
BAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)25 042 842,9518 966 115,7335 398 340,901 385 148,655,57,33,924,3
LESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ15 463 644,523 622 789,0432 594 673,67311 684,022,08,61,076,6
ZAKŁAD PRODUKCJI OBUWIA "LEMIGO" MIROSŁAW GARBACZ24 636 737,6821 037 450,8631 553 896,289 435 221,5338,344,929,914,6
GARBARNIA SKOTAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 137 088,77-3 935 967,2524 246 844,03386 010,254,7-9,81,6100,0
KRAKOWSKIE ZAKŁADY GARBARSKIE SPÓŁKA AKCYJNA18 664 639,64-40 237 926,4822 248 218,0624 155,220,1-0,10,1100,0
KALISKIE ZAKŁADY GARBARSKIE SPÓŁKA AKCYJNA13 188 253,418 692 660,4920 411 153,05297 720,922,33,41,534,1
SŁUPSKA FABRYKA OBUWIA "NORD" MEKA SZTRAJBEL SPÓŁKA JAWNA26 857 482,3216 029 920,3016 840 947,44-1 903 861,79-7,1-11,9-11,340,3
SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 797 602,368 295 227,1414 731 815,63999 782,179,312,16,823,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.