Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • produkcję maszyn i urządzeń, samodzielnie wykonujących czynności mechaniczne lub termiczne na dowolnym materiale lub wykonujących czynności takie, jak: chwytanie, zraszanie, ważenie lub pakowanie, włączając produkcję elementów mechanicznych do nich oraz produkcję specjalistycznych części zamiennych,
  • produkcję urządzeń przytwierdzonych na stałe, ruchomych lub przenośnych wykorzystywanych w przemyśle, budownictwie, inżynierii lądowej, rolnictwie lub gospodarstwach domowych,
  • produkcję specjalistycznych urządzeń do transportu wewnętrznego pasażerów lub towarów,
  • produkcję pozostałych maszyn i urządzeń specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych, bez względu na to czy są one wykorzystywane w procesach produkcyjnych czy nie, takie jak urządzenia stosowane w parkach rozrywki, kręgielniach, itp.

Dział ten nie obejmuje:

  • obróbki wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 25,
  • produkcji aparatów i urządzeń kontrolnych, urządzeń informatycznych, instrumentów pomiarowych i kontrolnych, aparatury do dystrybucji i kontroli energii elektrycznej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działów 26 i 27,
  • produkcji urządzeń transportowych ogólnego przeznaczenia, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działów 29 i 30.

Dział ten wprowadza rozróżnienie pomiędzy produkcją maszyn specjalnego przeznaczenia, tj. maszyn do wyłącznego zastosowania w konkretnym przemyśle lub w małej grupie przemysłów, a produkcją maszyn ogólnego przeznaczenia tj. maszyn, które mają szerokie zastosowane w przemyśle.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 087 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20097 241
31 marca 20107 429
30 czerwca 20107 539
30 września 20107 603
31 grudnia 20107 689
31 marca 20117 690
30 czerwca 20117 659
30 września 20117 644
31 grudnia 20117 658
31 marca 20127 681
30 czerwca 20127 758
30 września 20127 813
31 grudnia 20127 815
31 marca 20137 842
30 czerwca 20137 879
30 września 20137 907
31 grudnia 20137 961
31 marca 20148 019
30 czerwca 20148 087
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,0% ogółu), śląskie (16,0% ogółu) oraz wielkopolskie (10,4% ogółu).

mazowieckie1 37717,0%
śląskie1 29516,0%
wielkopolskie84210,4%
pomorskie5957,4%
dolnośląskie5837,2%
łódzkie5606,9%
małopolskie5486,8%
kujawsko-pomorskie4675,8%
zachodniopomorskie3173,9%
świętokrzyskie2763,4%
podkarpackie2723,4%
lubelskie2342,9%
lubuskie2032,5%
opolskie1962,4%
warmińsko-mazurskie1902,3%
podlaskie1321,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (58,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (10,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza4 71458,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 03025,1%
spółki cywilne86810,7%
spółki jawne1912,4%
spółki akcyjne1541,9%
spółki komandytowe710,9%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych230,3%
spółdzielnie210,3%
spółki komandytowo-akcyjne120,1%
przedsiębiorstwa państwowe10,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (83,3% podmiotów), własność zagraniczna (5,5% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych6 73683,3%
własność zagraniczna4485,5%
własność prywatna krajowa pozostała4355,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1281,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1101,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej821,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej580,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej270,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych180,2%
własność skarbu państwa130,2%
pozostałe320,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (81,8% podmiotów) i od 10 do 49 (12,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych6 61581,8%
od 10 do 49 zatrudnionych1 01512,6%
od 50 do 249 zatrudnionych3784,7%
powyżej 250 zatrudnionych791,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Dwie podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (8,4 mld zł) oraz produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (5,4 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28)20 831 123 813,6611 182 481 964,4022 969 678 997,421 380 792 926,236,612,46,046,3
Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1)7 517 906 096,743 992 131 234,108 435 888 638,85659 454 956,648,816,57,846,9
Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9)6 612 744 491,773 990 859 663,685 445 136 010,17353 022 611,575,38,96,539,7
Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2)3 290 785 457,671 667 471 875,664 521 549 423,49177 222 089,345,410,63,949,3
Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.3)2 588 783 673,351 083 616 117,133 658 076 332,97109 452 841,754,210,13,058,1
Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych (PKD 28.4)695 567 940,22362 454 920,01695 389 614,1776 110 182,7810,921,011,047,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 295 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ALSTOM POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,2 mld zł), CNH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,3 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA (885,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ALSTOM POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 248 554 446,53278 774 391,192 150 018 925,9863 507 609,825,122,83,077,7
CNH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ607 506 856,11181 247 678,031 320 577 967,3810 579 822,031,75,80,870,2
Grupa Kapitałowa FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA1 277 677 000,00803 761 000,00885 819 000,3980 024 000,006,310,09,037,1
MAHLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ665 400 200,00506 951 000,00858 142 000,28141 268 600,0021,227,916,523,8
ALFA LAVAL KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ49 648 253,0036 806 983,00654 474 080,387 516 004,0015,120,41,225,9
NSK BEARINGS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (*)377 061 458,73271 455 771,17519 203 525,9139 596 029,0110,514,67,628,0
PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ317 363 445,6696 648 997,56478 625 108,246 289 943,052,06,51,369,6
SANDEN MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)328 351 049,7558 476 393,75429 287 432,88-10 249 695,07-3,1-17,5-2,482,2
DANFOSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ255 414 300,00133 844 600,00423 968 700,3912 605 400,004,99,43,047,6
Grupa Kapitałowa EATON AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ643 891 422,12425 478 486,88415 406 028,74167 589 765,8626,039,440,333,9
EATON AUTOMOTIVE COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ233 743 630,39120 566 496,36378 835 517,7254 725 652,9123,445,414,548,4
Grupa Kapitałowa UNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ237 642 406,27113 069 102,65362 981 168,7826 392 050,7411,123,37,352,4
ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA371 206 000,00190 317 000,21316 482 000,003 116 000,000,81,61,048,7
FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA764 195 214,10644 204 921,57308 383 964,9567 203 188,198,810,421,815,7
SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ215 209 300,2241 592 800,00306 409 000,0012 897 500,006,031,04,280,7
Grupa Kapitałowa ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA459 622 000,00228 267 000,00284 679 000,0014 121 000,093,16,25,050,3
DOLNOŚLĄSKA FABRYKA MASZYN ZANAM-LEGMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ128 483 433,2240 713 042,67281 193 934,44750 393,540,61,80,368,3
LM WIND POWER BLADES (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ241 957 218,17148 684 104,37247 669 991,3033 626 309,1213,922,613,638,6
DELAVAL OPERATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ114 405 422,4844 324 516,11238 480 046,2523 728 980,4420,753,510,061,3
TIMKEN-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ146 986 062,56105 128 832,25229 430 337,5934 140 835,1823,232,514,928,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.