Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 639 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 446
31 marca 20103 519
30 czerwca 20103 582
30 września 20103 606
31 grudnia 20103 627
31 marca 20113 613
30 czerwca 20113 578
30 września 20113 569
31 grudnia 20113 561
31 marca 20123 567
30 czerwca 20123 590
30 września 20123 602
31 grudnia 20123 580
31 marca 20133 588
30 czerwca 20133 606
30 września 20133 607
31 grudnia 20133 619
31 marca 20143 604
30 czerwca 20143 639
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (18,3% ogółu), śląskie (16,8% ogółu) oraz wielkopolskie (9,3% ogółu).

mazowieckie66718,3%
śląskie61016,8%
wielkopolskie3389,3%
pomorskie3118,5%
małopolskie2667,3%
dolnośląskie2567,0%
łódzkie2095,7%
kujawsko-pomorskie1734,8%
zachodniopomorskie1584,3%
lubuskie1203,3%
świętokrzyskie1113,1%
podkarpackie1062,9%
opolskie982,7%
lubelskie982,7%
podlaskie591,6%
warmińsko-mazurskie591,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (61,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (22,9% podmiotów) oraz spółki cywilne (11,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 22061,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością83422,9%
spółki cywilne40311,1%
spółki jawne872,4%
spółki akcyjne451,2%
spółki komandytowe270,7%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych110,3%
spółdzielnie70,2%
spółki komandytowo-akcyjne50,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (85,4% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (5,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (4,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 10985,4%
własność prywatna krajowa pozostała1845,1%
własność zagraniczna1784,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej511,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych411,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej290,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej260,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej90,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,1%
własność państwowych osób prawnych40,1%
pozostałe30,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (84,8% podmiotów) i od 10 do 49 (11,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 08684,8%
od 10 do 49 zatrudnionych42911,8%
od 50 do 249 zatrudnionych1103,0%
powyżej 250 zatrudnionych140,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 największych (pod względem sumy przychodów netto) spośród 6 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Trzy podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (1,6 mld zł), produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (1,6 mld zł) oraz produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (703,7 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2)3 290 785 457,671 667 471 875,664 521 549 423,49177 222 089,345,410,63,949,3
Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29)779 176 408,05366 805 884,281 589 811 404,5142 630 856,795,511,62,752,9
Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25)1 173 418 270,86495 177 735,791 550 630 896,1270 677 188,846,014,34,657,8
Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22)559 612 829,86272 613 438,32703 695 343,6031 728 116,125,711,64,551,3
Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21)482 075 542,47338 214 482,24394 305 578,2313 368 107,092,84,03,429,8
Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 28.23)169 344 235,1295 955 506,19148 965 843,3011 875 271,637,012,48,043,3
Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (PKD 28.24)127 158 171,3198 704 828,84134 140 357,736 942 548,875,57,05,222,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 83 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ALFA LAVAL KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (654,5 mln zł), SANDEN MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (429,3 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa SECO / WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA (194,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ALFA LAVAL KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ49 648 253,0036 806 983,00654 474 080,387 516 004,0015,120,41,225,9
SANDEN MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)328 351 049,7558 476 393,75429 287 432,88-10 249 695,07-3,1-17,5-2,482,2
Grupa Kapitałowa SECO / WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA338 818 000,00208 002 000,00194 797 000,3715 165 000,004,57,37,838,6
VTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ78 682 247,9414 628 458,27164 073 880,339 035 036,3611,561,85,581,4
TORUŃSKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH "TOWIMOR" SPÓŁKA AKCYJNA94 470 627,0758 154 560,57163 560 253,1015 736 527,8516,727,19,638,4
UTC CCS MANUFACTURING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ99 817 566,573 981 126,00139 078 214,365 328 318,185,3133,83,896,0
ROLLS-ROYCE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ95 973 000,0051 434 000,00134 853 000,248 152 000,008,515,96,146,4
Grupa Kapitałowa GEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ103 388 773,9449 180 364,21132 967 534,697 589 688,957,315,45,752,4
SEST-LUVE-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ101 764 519,7269 631 653,31117 047 716,3517 213 794,3716,924,714,731,6
Grupa Kapitałowa NOVITUS SPÓŁKA AKCYJNA180 165 000,00102 779 000,00109 782 000,2711 276 000,006,311,010,343,0
JBG-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ75 966 767,5538 936 015,73105 822 358,3013 588 223,6417,934,912,848,8
SECO / WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA216 540 000,18168 981 000,00105 603 000,008 273 000,003,84,97,822,0
HARRIS CALORIFIC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ161 117 638,7280 713 894,40103 783 380,04-1 016 484,88-0,6-1,3-1,049,9
NOVITUS SPÓŁKA AKCYJNA142 852 000,0085 421 000,0099 386 000,3510 488 000,007,312,310,640,2
MOSTOSTAL ZABRZE KONSTRUKCJE PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA AKCYJNA39 710 773,8015 999 420,0395 516 900,651 142 164,852,97,11,259,7
OZAS-ESAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 640 978,3623 591 363,3389 629 391,902 579 567,305,510,92,949,4
SPARTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 278 592,6912 131 292,5775 230 496,09647 248,042,95,30,945,6
BERLING SPÓŁKA AKCYJNA62 443 000,0054 980 000,0074 223 000,188 569 000,0013,715,611,512,0
Grupa Kapitałowa FPM SPÓŁKA AKCYJNA70 002 784,3154 254 932,4974 134 036,952 381 073,943,44,43,222,5
GEA TECHNIKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ60 621 871,8117 458 377,6572 584 989,53-165 292,74-0,3-1,0-0,271,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.