Podsumowanie

Dział ten obejmuje produkcję pojazdów samochodowych do przewozu osób lub towarów, z wyłączeniem motocykli, produkcję części i akcesoriów do pojazdów silnikowych oraz produkcję przyczep i naczep.

Dział ten nie obejmuje:

  • konserwacji i naprawy pojazdów objętych niniejszym działem, sklasyfikowanych w 45.20.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 390 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,6% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 351
31 marca 20102 362
30 czerwca 20102 373
30 września 20102 377
31 grudnia 20102 356
31 marca 20112 364
30 czerwca 20112 347
30 września 20112 356
31 grudnia 20112 384
31 marca 20122 373
30 czerwca 20122 389
30 września 20122 394
31 grudnia 20122 393
31 marca 20132 402
30 czerwca 20132 404
30 września 20132 418
31 grudnia 20132 397
31 marca 20142 383
30 czerwca 20142 390
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (18,2% ogółu), śląskie (14,8% ogółu) oraz wielkopolskie (12,0% ogółu).

mazowieckie43518,2%
śląskie35414,8%
wielkopolskie28712,0%
dolnośląskie2038,5%
podkarpackie1576,6%
małopolskie1526,4%
łódzkie1355,6%
pomorskie1255,2%
kujawsko-pomorskie1154,8%
zachodniopomorskie933,9%
świętokrzyskie853,6%
lubelskie652,7%
lubuskie642,7%
opolskie482,0%
podlaskie391,6%
warmińsko-mazurskie331,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (52,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (29,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (11,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 25952,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością69229,0%
spółki cywilne28211,8%
spółki jawne682,8%
spółki akcyjne401,7%
spółki komandytowe220,9%
spółdzielnie150,6%
spółki komandytowo-akcyjne80,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych40,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (76,5% podmiotów), własność zagraniczna (12,1% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 82976,5%
własność zagraniczna28912,1%
własność prywatna krajowa pozostała1275,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej552,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych371,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej241,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej180,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,2%
własność skarbu państwa30,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,1%
pozostałe20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (73,8% podmiotów) i od 10 do 49 (13,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 76373,8%
od 10 do 49 zatrudnionych32413,6%
od 50 do 249 zatrudnionych1948,1%
powyżej 250 zatrudnionych1094,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (48,8 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli (PKD 29)54 346 193 644,4925 874 603 994,0094 329 127 052,283 281 519 804,506,012,73,552,4
Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.1)25 978 012 742,2313 630 394 445,5748 820 968 140,30914 705 764,303,56,71,947,5
Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (PKD 29.3)27 373 267 334,6411 819 718 200,6844 168 896 475,982 349 974 153,968,619,95,356,8
Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.2)994 913 567,62424 491 347,751 339 262 436,0016 839 886,241,74,01,357,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 206 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to FIAT AUTO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (16,4 mld zł), VOLKSWAGEN POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (7,5 mld zł) oraz GENERAL MOTORS MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (7,5 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
FIAT AUTO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA6 649 907 676,362 409 196 835,6416 406 001 107,38-81 653 778,90-1,2-3,4-0,563,8
VOLKSWAGEN POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 501 966 690,452 386 175 660,007 536 831 360,00290 107 550,008,312,23,931,9
GENERAL MOTORS MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 086 945 000,001 767 609 130,407 454 621 990,00305 620 750,009,917,34,142,7
VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 026 600 486,31606 044 088,583 754 012 009,15117 513 842,5611,519,43,141,0
FIAT POWERTRAIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 404 270 374,221 385 932 765,473 731 095 217,17169 231 588,167,012,24,542,4
TRW POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 039 840 000,261 473 863 000,002 857 156 000,00248 612 000,0012,216,98,727,8
TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 454 112 281,131 000 729 952,602 230 188 285,5312 847 515,090,91,30,631,2
DELPHI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA1 035 730 981,00481 215 662,372 020 202 207,8077 289 087,347,516,13,853,5
VOLVO POLSKA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ771 865 300,00322 876 700,351 594 726 500,0034 722 800,004,510,82,258,2
FAURECIA WAŁBRZYCH SPÓŁKA AKCYJNA650 807 000,00117 927 000,271 583 216 000,0027 469 000,004,223,31,781,9
NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ790 421 293,67400 429 026,991 408 258 419,34104 335 021,4013,226,17,449,3
DELFO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA802 499 941,90313 166 101,421 398 573 497,7359 417 495,087,419,04,361,0
SE BORDNETZE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)297 554 500,0043 802 400,001 368 579 600,0028 255 600,289,564,52,185,3
MAN BUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 457 874 137,701 266 352 367,121 347 143 201,09127 299 156,628,710,19,513,1
TRW STEERING SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ505 185 000,00-142 392 000,001 315 295 000,2629 327 000,005,8-20,62,2100,0
MAN TRUCKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ826 092 300,30363 967 100,001 301 947 600,0045 161 200,005,512,43,555,9
SOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA AKCYJNA817 953 626,61227 876 244,361 297 574 171,0079 494 665,539,734,96,172,1
DENSO THERMAL SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)430 792 035,6335 323 547,141 262 176 950,75-2 889 962,63-0,7-8,2-0,291,8
LEAR CORPORATION POLAND II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ363 002 200,16169 275 100,001 015 068 900,0024 201 200,006,714,32,453,4
TOYOTA MOTOR INDUSTRIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)935 261 174,57137 526 365,43994 755 159,63-37 840 413,38-4,1-27,5-3,885,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.