Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (48,8 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli (PKD 29)54 346 193 644,4925 874 603 994,0094 329 127 052,283 281 519 804,506,012,73,552,4
Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.1)25 978 012 742,2313 630 394 445,5748 820 968 140,30914 705 764,303,56,71,947,5
Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (PKD 29.3)27 373 267 334,6411 819 718 200,6844 168 896 475,982 349 974 153,968,619,95,356,8
Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.2)994 913 567,62424 491 347,751 339 262 436,0016 839 886,241,74,01,357,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 8 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (39,0 mld zł), produkcja samochodów osobowych (31,6 mld zł) oraz produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych (10,8 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli (PKD 29)54 346 193 644,4925 874 603 994,0094 329 127 052,283 281 519 804,506,012,73,552,4
Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z)24 842 773 023,7611 019 960 815,2039 016 172 741,592 177 337 890,678,819,85,655,6
Produkcja samochodów osobowych (PKD 29.10.B)14 742 511 666,367 176 686 425,6431 596 245 457,38406 944 920,582,85,71,351,3
Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych (PKD 29.10.A)6 967 407 930,534 072 341 376,2610 822 918 138,75198 604 707,882,94,91,841,6
Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (PKD 29.31.Z)2 530 494 310,88799 757 385,485 152 723 734,39172 636 263,296,821,63,468,4
Produkcja autobusów (PKD 29.10.C)3 223 267 094,951 884 788 193,954 736 014 775,29233 144 359,707,212,44,941,5
Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.20.Z)994 913 567,62424 491 347,751 339 262 436,0016 839 886,241,74,01,357,3
Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów (PKD 29.10.D)826 092 300,00363 967 100,001 301 947 600,0045 161 200,005,512,43,555,9
Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.10.E)218 733 750,39132 611 349,72363 842 168,8830 850 576,1414,123,38,539,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.