Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (18,2% ogółu), śląskie (14,8% ogółu) oraz wielkopolskie (12,0% ogółu).

mazowieckie43518,2%
śląskie35414,8%
wielkopolskie28712,0%
dolnośląskie2038,5%
podkarpackie1576,6%
małopolskie1526,4%
łódzkie1355,6%
pomorskie1255,2%
kujawsko-pomorskie1154,8%
zachodniopomorskie933,9%
świętokrzyskie853,6%
lubelskie652,7%
lubuskie642,7%
opolskie482,0%
podlaskie391,6%
warmińsko-mazurskie331,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
dolnośląskie
podkarpackie
małopolskie
łódzkie
pomorskie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
świętokrzyskie
lubelskie
lubuskie
opolskie
podlaskie
warmińsko-mazurskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (28,6% ogółu), dolnośląskie (15,0% ogółu) oraz wielkopolskie (13,6% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 206 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

śląskie5928,6%
dolnośląskie3115,0%
wielkopolskie2813,6%
lubuskie125,8%
łódzkie125,8%
podkarpackie115,3%
mazowieckie115,3%
małopolskie83,9%
zachodniopomorskie83,9%
pomorskie73,4%
kujawsko-pomorskie52,4%
świętokrzyskie41,9%
warmińsko-mazurskie31,5%
opolskie31,5%
lubelskie31,5%
podlaskie10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.