Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 390 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,6% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 351
31 marca 20102 362
30 czerwca 20102 373
30 września 20102 377
31 grudnia 20102 356
31 marca 20112 364
30 czerwca 20112 347
30 września 20112 356
31 grudnia 20112 384
31 marca 20122 373
30 czerwca 20122 389
30 września 20122 394
31 grudnia 20122 393
31 marca 20132 402
30 czerwca 20132 404
30 września 20132 418
31 grudnia 20132 397
31 marca 20142 383
30 czerwca 20142 390
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.

W podgrupach branżowych PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON klasyfikowano w 3 podgrupach branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Największą podgrupę branżową tworzyły podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (67,6% podmiotów).

Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

W podgrupach branżowych PKD 2007 (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych podgrupach branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

Największe podmioty w branży w podgrupach branżowych PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON klasyfikowano w 3 podgrupach branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Największą podgrupę branżową tworzyły podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (78,6% największych podmiotów).

W podklasach PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON zgrupowane były w 8 podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich aktywnych podmiotów w tym okresie to produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (57,6% podmiotów), produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (23,7% podmiotów) oraz produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (10,0% podmiotów).

W podklasach PKD 2007 (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON i zgrupowanych w poszczególnych podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

Największe podmioty w branży w podklasach PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON zgrupowane były w 8 podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich największych podmiotów w tym okresie to produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (68,0% największych podmiotów), produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (10,7% największych podmiotów) oraz produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (10,7% największych podmiotów).