Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (76,5% podmiotów), własność zagraniczna (12,1% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 82976,5%
własność zagraniczna28912,1%
własność prywatna krajowa pozostała1275,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej552,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych371,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej241,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej180,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,2%
własność skarbu państwa30,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,1%
pozostałe20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność zagraniczna
własność prywatna krajowa pozostała
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność skarbu państwa
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (64,1% największych podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (11,7% największych podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (8,7% największych podmiotów).

własność zagraniczna13264,1%
własność krajowych osób fizycznych2411,7%
własność prywatna krajowa pozostała188,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej125,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej52,4%
własność skarbu państwa41,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych41,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej21,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej21,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność zagraniczna (78,0% sumy kapitałów własnych), własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej (12,3% sumy kapitałów własnych) oraz własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej (2,5% sumy kapitałów własnych).

własność zagraniczna18 966 918 152,64 zł78,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej2 980 362 310,73 zł12,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej615 729 042,13 zł2,5%
własność krajowych osób fizycznych542 454 863,30 zł2,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej504 134 004,91 zł2,1%
własność prywatna krajowa pozostała472 926 805,61 zł1,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych129 803 972,91 zł0,5%
własność skarbu państwa66 183 749,38 zł0,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej43 615 600,09 zł0,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.