Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (52,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (29,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (11,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 25952,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością69229,0%
spółki cywilne28211,8%
spółki jawne682,8%
spółki akcyjne401,7%
spółki komandytowe220,9%
spółdzielnie150,6%
spółki komandytowo-akcyjne80,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych40,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki akcyjne
spółki komandytowe
spółdzielnie
spółki komandytowo-akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (80,1% największych podmiotów) oraz spółki akcyjne (14,6% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością16580,1%
spółki akcyjne3014,6%
spółki jawne62,9%
spółki komandytowe10,5%
indywidualna działalność gospodarcza10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.