Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 567 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009463
31 marca 2010472
30 czerwca 2010473
30 września 2010493
31 grudnia 2010498
31 marca 2011511
30 czerwca 2011518
30 września 2011525
31 grudnia 2011536
31 marca 2012540
30 czerwca 2012548
30 września 2012546
31 grudnia 2012548
31 marca 2013550
30 czerwca 2013564
30 września 2013563
31 grudnia 2013563
31 marca 2014558
30 czerwca 2014567
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (12,7% ogółu), śląskie (12,2% ogółu) oraz mazowieckie (12,0% ogółu).

wielkopolskie7212,7%
śląskie6912,2%
mazowieckie6812,0%
łódzkie519,0%
zachodniopomorskie447,8%
kujawsko-pomorskie396,9%
pomorskie386,7%
małopolskie386,7%
świętokrzyskie346,0%
dolnośląskie305,3%
podkarpackie264,6%
opolskie193,4%
lubelskie173,0%
lubuskie111,9%
podlaskie61,1%
warmińsko-mazurskie50,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (51,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (36,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza29351,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością20536,2%
spółki cywilne427,4%
spółki jawne111,9%
spółki komandytowe81,4%
spółki komandytowo-akcyjne40,7%
spółki akcyjne30,5%
spółdzielnie10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (79,2% podmiotów), własność zagraniczna (9,5% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych44979,2%
własność zagraniczna549,5%
własność prywatna krajowa pozostała284,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej142,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych101,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej71,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej50,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (74,6% podmiotów) i od 10 do 49 (15,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych42374,6%
od 10 do 49 zatrudnionych8615,2%
od 50 do 249 zatrudnionych549,5%
powyżej 250 zatrudnionych40,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.2)994 913 567,62424 491 347,751 339 262 436,0016 839 886,241,74,01,357,3
Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.20)994 913 567,62424 491 347,751 339 262 436,0016 839 886,241,74,01,357,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 22 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to VALMET AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (289,7 mln zł), Grupa Kapitałowa WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA (261,8 mln zł) oraz WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA (255,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
VALMET AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ128 652 882,8541 861 578,04289 747 582,308 754 956,916,820,93,067,5
Grupa Kapitałowa WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA319 142 000,00142 261 000,00261 793 000,00-8 803 999,80-2,8-6,2-3,455,4
WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA308 631 000,00136 080 000,00255 830 000,23-11 204 000,00-3,6-8,2-4,455,9
SKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ54 781 848,5631 998 447,8994 754 328,729 145 204,7916,728,69,741,6
ALUTEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 916 732,5618 549 822,4790 080 619,453 967 758,7014,721,44,431,1
PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE "BOCAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 548 868,5811 382 571,4076 990 349,207 906 555,3940,569,510,341,8
DEBONSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 844 507,8015 673 339,2372 571 947,853 071 754,3310,719,64,245,7
FEBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ60 935 200,003 827 100,0052 592 000,23-10 292 100,00-16,9-268,9-19,693,7
KH-KIPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 228 378,9019 451 021,6245 569 383,861 971 471,706,510,14,335,7
SORELPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)27 470 557,5724 843 096,4640 438 706,463 116 542,9911,412,57,79,6
ZASŁAW ZAKŁAD PRZYCZEP I NACZEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 410 249,4916 103 816,6740 102 061,24-4 509 820,98-12,7-28,0-11,354,5
MEGA - ZAKŁAD PRODUKCJI POJAZDÓW UŻYTKOWYCH I KONSTRUKCJI STALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 538 666,7119 705 800,2935 818 806,63-439 551,81-1,8-2,2-1,219,7
NT INDUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)18 487 459,984 779 907,6433 334 775,07404 778,202,28,51,274,2
POMORSKI OŚRODEK MASZYNOWY "POM-EKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 644 283,6916 101 750,1132 598 800,842 444 122,2013,115,27,513,6
FAYMONVILLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ40 686 287,8223 610 580,2729 618 587,391 162 336,452,94,93,942,0
TRAILIS ZASŁAW TSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA54 988 313,667 336 244,5025 966 440,48-2 266 619,48-4,1-30,9-8,786,7
ISTRAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 945 281,50-6 040 560,8625 294 263,23-992 341,71-3,816,4-3,9100,0
TOMASZ I DANUTA MRUKOWIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PLANDEX" SPÓŁKA JAWNA30 382 432,5723 267 759,4824 919 579,031 016 012,683,34,44,123,4
MAŁOPOLSKA WYTWÓRNIA MASZYN BRZESKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 296 810,201 541 033,9919 300 913,830,000,00,00,091,6
TEVOR SPÓŁKA AKCYJNA11 247 007,752 719 108,3216 991 946,73934 540,188,334,45,575,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.