Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych,
  • przebudowę fabryczną silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji silników elektrycznych (z wyłączeniem silników rozruchowych), sklasyfikowanej w 27.11.Z,
  • produkcji tłoków, pierścieni tłokowych i gaźników, sklasyfikowanej w 28.11.Z,
  • produkcji silników do motocykli, sklasyfikowanej w 30.91.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 37 aktywnych podmiotów działających w tej branży, tyle samo co rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200925
31 marca 201031
30 czerwca 201029
30 września 201031
31 grudnia 201029
31 marca 201131
30 czerwca 201131
30 września 201135
31 grudnia 201134
31 marca 201237
30 czerwca 201236
30 września 201234
31 grudnia 201235
31 marca 201335
30 czerwca 201337
30 września 201338
31 grudnia 201338
31 marca 201438
30 czerwca 201437
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (32,4% ogółu), śląskie (16,2% ogółu) oraz dolnośląskie (10,8% ogółu).

mazowieckie1232,4%
śląskie616,2%
dolnośląskie410,8%
małopolskie410,8%
łódzkie38,1%
podkarpackie25,4%
lubelskie25,4%
wielkopolskie12,7%
podlaskie12,7%
świętokrzyskie12,7%
kujawsko-pomorskie12,7%
warmińsko-mazurskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
opolskie00,0%
lubuskie00,0%
pomorskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (51,4% podmiotów) oraz indywidualna działalność gospodarcza (40,5% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1951,4%
indywidualna działalność gospodarcza1540,5%
spółki akcyjne25,4%
spółki cywilne12,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (62,2% podmiotów), własność zagraniczna (18,9% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (10,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2362,2%
własność zagraniczna718,9%
własność prywatna krajowa pozostała410,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej12,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej12,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej12,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (75,7% podmiotów) i powyżej 250 (10,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2875,7%
powyżej 250 zatrudnionych410,8%
od 10 do 49 zatrudnionych410,8%
od 50 do 249 zatrudnionych12,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych (PKD 29.10.A)6 967 407 930,534 072 341 376,2610 822 918 138,75198 604 707,882,94,91,841,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 6 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3,8 mld zł), FIAT POWERTRAIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3,7 mld zł) oraz TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,2 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 026 600 486,31606 044 088,583 754 012 009,15117 513 842,5611,519,43,141,0
FIAT POWERTRAIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 404 270 374,221 385 932 765,473 731 095 217,17169 231 588,167,012,24,542,4
TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 454 112 281,131 000 729 952,602 230 188 285,5312 847 515,090,91,30,631,2
TOYOTA MOTOR INDUSTRIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)935 261 174,57137 526 365,43994 755 159,63-37 840 413,38-4,1-27,5-3,885,3
FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 146 164 331,75941 507 279,07111 284 289,78-63 225 336,40-5,5-6,7-56,817,9
ISUZU MOTORS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ999 283,33600 926,291 583 177,4977 512,377,812,94,939,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.