Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 208 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,5% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009156
31 marca 2010170
30 czerwca 2010176
30 września 2010180
31 grudnia 2010180
31 marca 2011186
30 czerwca 2011190
30 września 2011196
31 grudnia 2011202
31 marca 2012209
30 czerwca 2012211
30 września 2012212
31 grudnia 2012209
31 marca 2013206
30 czerwca 2013209
30 września 2013216
31 grudnia 2013210
31 marca 2014207
30 czerwca 2014208
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (25,5% ogółu), śląskie (12,5% ogółu) oraz dolnośląskie (9,1% ogółu).

mazowieckie5325,5%
śląskie2612,5%
dolnośląskie199,1%
małopolskie178,2%
wielkopolskie146,7%
zachodniopomorskie125,8%
lubuskie104,8%
podkarpackie104,8%
łódzkie104,8%
świętokrzyskie94,3%
pomorskie94,3%
kujawsko-pomorskie83,8%
lubelskie52,4%
podlaskie41,9%
opolskie10,5%
warmińsko-mazurskie10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (48,6% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (35,1% podmiotów) oraz spółki akcyjne (6,7% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością10148,6%
indywidualna działalność gospodarcza7335,1%
spółki akcyjne146,7%
spółki cywilne104,8%
spółki komandytowe52,4%
spółki komandytowo-akcyjne21,0%
spółki jawne21,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (58,7% podmiotów), własność zagraniczna (15,9% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (7,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych12258,7%
własność zagraniczna3315,9%
własność prywatna krajowa pozostała157,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej136,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej83,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych73,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej62,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej21,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,5%
własność skarbu państwa10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (75,0% podmiotów) i od 10 do 49 (11,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych15675,0%
od 10 do 49 zatrudnionych2311,1%
powyżej 250 zatrudnionych178,2%
od 50 do 249 zatrudnionych125,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Dwie podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja samochodów osobowych (31,6 mld zł) oraz produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych (10,8 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.10)25 978 012 742,2313 630 394 445,5748 820 968 140,30914 705 764,303,56,71,947,5
Produkcja samochodów osobowych (PKD 29.10.B)14 742 511 666,367 176 686 425,6431 596 245 457,38406 944 920,582,85,71,351,3
Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych (PKD 29.10.A)6 967 407 930,534 072 341 376,2610 822 918 138,75198 604 707,882,94,91,841,6
Produkcja autobusów (PKD 29.10.C)3 223 267 094,951 884 788 193,954 736 014 775,29233 144 359,707,212,44,941,5
Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów (PKD 29.10.D)826 092 300,00363 967 100,001 301 947 600,0045 161 200,005,512,43,555,9
Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.10.E)218 733 750,39132 611 349,72363 842 168,8830 850 576,1414,123,38,539,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 22 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to FIAT AUTO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (16,4 mld zł), VOLKSWAGEN POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (7,5 mld zł) oraz GENERAL MOTORS MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (7,5 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
FIAT AUTO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA6 649 907 676,362 409 196 835,6416 406 001 107,38-81 653 778,90-1,2-3,4-0,563,8
VOLKSWAGEN POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 501 966 690,452 386 175 660,007 536 831 360,00290 107 550,008,312,23,931,9
GENERAL MOTORS MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 086 945 000,001 767 609 130,407 454 621 990,00305 620 750,009,917,34,142,7
VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 026 600 486,31606 044 088,583 754 012 009,15117 513 842,5611,519,43,141,0
FIAT POWERTRAIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 404 270 374,221 385 932 765,473 731 095 217,17169 231 588,167,012,24,542,4
TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 454 112 281,131 000 729 952,602 230 188 285,5312 847 515,090,91,30,631,2
VOLVO POLSKA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ771 865 300,00322 876 700,351 594 726 500,0034 722 800,004,510,82,258,2
MAN BUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 457 874 137,701 266 352 367,121 347 143 201,09127 299 156,628,710,19,513,1
MAN TRUCKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ826 092 300,30363 967 100,001 301 947 600,0045 161 200,005,512,43,555,9
SOLARIS BUS & COACH SPÓŁKA AKCYJNA817 953 626,61227 876 244,361 297 574 171,0079 494 665,539,734,96,172,1
TOYOTA MOTOR INDUSTRIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)935 261 174,57137 526 365,43994 755 159,63-37 840 413,38-4,1-27,5-3,885,3
SCANIA PRODUCTION SŁUPSK SPÓŁKA AKCYJNA106 169 000,0042 348 000,21414 860 000,004 228 000,004,010,01,060,1
Grupa Kapitałowa FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA1 688 277 800,00723 967 800,00383 675 700,00-196 108 599,69-11,6-27,1-51,157,1
FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA1 503 692 300,00613 704 800,29198 791 000,00-107 129 600,00-7,1-17,5-53,959,2
FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 146 164 331,75941 507 279,07111 284 289,78-63 225 336,40-5,5-6,7-56,817,9
AMZ-KUTNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ78 831 313,3260 317 325,27105 191 615,9016 199 452,3320,626,915,423,5
JELCZ-KOMPONENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 283 245,9318 535 485,8295 532 722,022 535 908,735,613,72,759,1
AUTOSAN SPÓŁKA AKCYJNA69 405 031,2725 334 882,4781 710 903,60-12 600 262,17-18,2-49,7-15,463,5
POJAZDY SPECJALISTYCZNE ZBIGNIEW SZCZĘŚNIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 524 636,2714 348 753,7866 727 921,212 097 646,356,114,63,158,4
FABRYKA MASZYN "BUMAR-KOSZALIN" SPÓŁKA AKCYJNA32 143 227,0618 280 717,6266 342 124,306 936 986,7821,638,010,543,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.