Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję motocykli, motorynek i rowerów posiadających silnik pomocniczy,
  • produkcję silników do motocykli,
  • produkcję przyczep motocyklowych bocznych,
  • produkcję części i akcesoriów do motocykli.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do motocykli, sklasyfikowanej w 29.31.Z,
  • konserwacji i naprawy motocykli, sklasyfikowanych w 45.40.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 81 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 8,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200950
31 marca 201057
30 czerwca 201064
30 września 201065
31 grudnia 201067
31 marca 201174
30 czerwca 201175
30 września 201175
31 grudnia 201172
31 marca 201275
30 czerwca 201280
30 września 201276
31 grudnia 201269
31 marca 201374
30 czerwca 201375
30 września 201374
31 grudnia 201369
31 marca 201472
30 czerwca 201481
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (27,2% ogółu), kujawsko-pomorskie (13,6% ogółu) oraz małopolskie (8,6% ogółu).

mazowieckie2227,2%
kujawsko-pomorskie1113,6%
małopolskie78,6%
wielkopolskie78,6%
zachodniopomorskie78,6%
śląskie67,4%
dolnośląskie67,4%
łódzkie56,2%
warmińsko-mazurskie33,7%
lubelskie33,7%
świętokrzyskie22,5%
pomorskie11,2%
podkarpackie11,2%
opolskie00,0%
lubuskie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (76,5% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza6276,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1619,8%
spółki cywilne22,5%
spółki akcyjne11,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (86,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (7,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych7086,4%
własność zagraniczna67,4%
własność prywatna krajowa pozostała33,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej11,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych11,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 2 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych8098,8%
od 10 do 49 zatrudnionych11,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja motocykli (PKD 30.91.Z)38 817 863,462 987 573,9541 557 232,024 893,540,00,20,092,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PROMET PRODUKCJA METALOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (41,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PROMET PRODUKCJA METALOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 817 864,002 987 573,9541 557 232,024 893,540,00,20,092,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.