Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 6 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3,8 mld zł), FIAT POWERTRAIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3,7 mld zł) oraz TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,2 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 026 600 486,31606 044 088,583 754 012 009,15117 513 842,5611,519,43,141,0
FIAT POWERTRAIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 404 270 374,221 385 932 765,473 731 095 217,17169 231 588,167,012,24,542,4
TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 454 112 281,131 000 729 952,602 230 188 285,5312 847 515,090,91,30,631,2
TOYOTA MOTOR INDUSTRIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)935 261 174,57137 526 365,43994 755 159,63-37 840 413,38-4,1-27,5-3,885,3
FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 146 164 331,75941 507 279,07111 284 289,78-63 225 336,40-5,5-6,7-56,817,9
ISUZU MOTORS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ999 283,33600 926,291 583 177,4977 512,377,812,94,939,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.