Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 020 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009797
31 marca 2010834
30 czerwca 2010846
30 września 2010858
31 grudnia 2010881
31 marca 2011884
30 czerwca 2011892
30 września 2011891
31 grudnia 2011909
31 marca 2012919
30 czerwca 2012935
30 września 2012942
31 grudnia 2012956
31 marca 2013974
30 czerwca 2013978
30 września 2013988
31 grudnia 20131 001
31 marca 20141 019
30 czerwca 20141 020
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (18,6% ogółu), mazowieckie (14,0% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

śląskie19018,6%
mazowieckie14314,0%
wielkopolskie1019,9%
dolnośląskie838,1%
pomorskie807,8%
łódzkie605,9%
małopolskie575,6%
zachodniopomorskie555,4%
kujawsko-pomorskie494,8%
podkarpackie454,4%
warmińsko-mazurskie333,2%
opolskie302,9%
lubelskie302,9%
świętokrzyskie282,7%
lubuskie242,4%
podlaskie121,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (58,6% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (8,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza59858,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością26325,8%
spółki cywilne828,0%
spółki akcyjne333,2%
spółki jawne212,1%
spółki komandytowe101,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych60,6%
spółdzielnie30,3%
spółki komandytowo-akcyjne30,3%
stowarzyszenia10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (80,9% podmiotów), własność zagraniczna (7,5% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych82580,9%
własność zagraniczna777,5%
własność prywatna krajowa pozostała555,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej151,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych141,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej111,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej80,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,5%
własność skarbu państwa30,3%
własność państwowych osób prawnych30,3%
pozostałe40,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (80,7% podmiotów) i od 10 do 49 (10,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych82380,7%
od 10 do 49 zatrudnionych10410,2%
od 50 do 249 zatrudnionych696,8%
powyżej 250 zatrudnionych242,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Dwie podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (4,5 mld zł) oraz produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (1,8 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1)7 517 906 096,743 992 131 234,108 435 888 638,85659 454 956,648,816,57,846,9
Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 28.11)3 663 456 661,841 816 637 239,514 452 296 756,35451 702 821,5612,324,910,250,4
Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (PKD 28.15)1 790 584 881,881 005 127 929,681 808 485 306,43121 215 703,026,812,16,743,9
Produkcja pozostałych kurków i zaworów (PKD 28.14)1 046 937 055,05597 473 283,741 060 517 276,5919 712 316,901,93,31,942,9
Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12)518 215 698,87275 268 836,99667 225 631,6437 826 793,557,313,75,746,9
Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD 28.13)498 711 799,10297 623 944,18447 363 667,8428 997 321,615,89,76,540,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 70 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ALSTOM POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,2 mld zł), MAHLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (858,1 mln zł) oraz NSK BEARINGS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (519,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ALSTOM POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 248 554 446,53278 774 391,192 150 018 925,9863 507 609,825,122,83,077,7
MAHLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ665 400 200,00506 951 000,00858 142 000,28141 268 600,0021,227,916,523,8
NSK BEARINGS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (*)377 061 458,73271 455 771,17519 203 525,9139 596 029,0110,514,67,628,0
DANFOSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ255 414 300,00133 844 600,00423 968 700,3912 605 400,004,99,43,047,6
Grupa Kapitałowa EATON AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ643 891 422,12425 478 486,88415 406 028,74167 589 765,8626,039,440,333,9
EATON AUTOMOTIVE COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ233 743 630,39120 566 496,36378 835 517,7254 725 652,9123,445,414,548,4
ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA371 206 000,00190 317 000,21316 482 000,003 116 000,000,81,61,048,7
Grupa Kapitałowa ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA459 622 000,00228 267 000,00284 679 000,0014 121 000,093,16,25,050,3
LM WIND POWER BLADES (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ241 957 218,17148 684 104,37247 669 991,3033 626 309,1213,922,613,638,6
TIMKEN-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ146 986 062,56105 128 832,25229 430 337,5934 140 835,1823,232,514,928,5
Grupa Kapitałowa H. CEGIELSKI - POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA346 340 377,64177 872 190,18223 320 623,20-36 430 717,36-10,5-20,5-16,348,6
Grupa Kapitałowa FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA196 007 810,8767 003 496,59207 588 953,40-5 009 774,22-2,6-7,5-2,465,8
FEDERAL-MOGUL BIMET SPÓŁKA AKCYJNA162 979 000,00108 624 000,21203 560 000,0016 949 000,0010,415,68,333,4
FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA189 361 944,8664 135 188,49200 398 738,63-5 749 281,72-3,0-9,0-2,966,1
Grupa Kapitałowa ZETKAMA SPÓŁKA AKCYJNA171 650 000,0086 516 000,00196 422 000,245 515 000,003,26,42,849,6
LESZCZYŃSKA FABRYKA POMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ209 159 212,78157 659 880,88160 980 536,9712 770 175,416,18,17,924,6
FLSMIDTH MAAG GEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ149 011 700,0042 683 400,00119 283 800,007 997 800,405,418,76,771,4
H. CEGIELSKI - POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA282 101 505,56130 803 349,49110 936 996,04-23 177 460,64-8,2-17,7-20,953,6
Grupa Kapitałowa VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA81 321 784,6128 615 441,81108 298 783,58-4 862 370,27-6,0-17,0-4,564,8
NORD NAPĘDY ZAKŁADY PRODUKCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ66 327 001,6240 878 654,21107 903 405,3711 556 435,2917,428,310,738,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.