Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 819 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 5,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009752
31 marca 2010770
30 czerwca 2010778
30 września 2010775
31 grudnia 2010784
31 marca 2011796
30 czerwca 2011779
30 września 2011777
31 grudnia 2011778
31 marca 2012779
30 czerwca 2012787
30 września 2012794
31 grudnia 2012795
31 marca 2013781
30 czerwca 2013780
30 września 2013785
31 grudnia 2013802
31 marca 2014813
30 czerwca 2014819
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,9% ogółu), wielkopolskie (17,1% ogółu) oraz łódzkie (11,1% ogółu).

mazowieckie14717,9%
wielkopolskie14017,1%
łódzkie9111,1%
kujawsko-pomorskie678,2%
lubelskie556,7%
świętokrzyskie445,4%
małopolskie404,9%
pomorskie394,8%
dolnośląskie334,0%
śląskie323,9%
podlaskie313,8%
podkarpackie253,1%
zachodniopomorskie232,8%
warmińsko-mazurskie222,7%
opolskie151,8%
lubuskie151,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (67,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (9,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza54967,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością14117,2%
spółki cywilne819,9%
spółki jawne253,1%
spółki akcyjne111,3%
spółdzielnie60,7%
spółki komandytowe50,6%
państwowe jednostki organizacyjne10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (87,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,8% podmiotów) oraz własność zagraniczna (3,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych72087,9%
własność prywatna krajowa pozostała394,8%
własność zagraniczna283,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej91,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej81,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej60,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,5%
własność skarbu państwa20,2%
własność samorządowa10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
pozostałe10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (82,4% podmiotów) i od 10 do 49 (10,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych67582,4%
od 10 do 49 zatrudnionych8810,7%
od 50 do 249 zatrudnionych435,3%
powyżej 250 zatrudnionych131,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.3)2 588 783 673,351 083 616 117,133 658 076 332,97109 452 841,754,210,13,058,1
Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30)2 588 783 673,351 083 616 117,133 658 076 332,97109 452 841,754,210,13,058,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 31 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to CNH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,3 mld zł), PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (478,6 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa UNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (363,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
CNH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ607 506 856,11181 247 678,031 320 577 967,3810 579 822,031,75,80,870,2
PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ317 363 445,6696 648 997,56478 625 108,246 289 943,052,06,51,369,6
Grupa Kapitałowa UNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ237 642 406,27113 069 102,65362 981 168,7826 392 050,7411,123,37,352,4
DELAVAL OPERATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ114 405 422,4844 324 516,11238 480 046,2523 728 980,4420,753,510,061,3
CBM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ152 189 345,0376 745 078,44182 450 330,323 487 018,412,34,51,949,6
AGROMET PILMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ48 961 216,5428 117 087,55139 136 480,278 450 016,8317,330,16,142,6
SIPMA SPÓŁKA AKCYJNA187 562 231,54173 075 295,43126 854 777,619 755 611,435,25,67,77,7
Grupa Kapitałowa URSUS SPÓŁKA AKCYJNA140 399 000,2668 131 000,00122 834 000,00522 000,000,40,80,451,5
UNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ131 523 758,4379 240 942,84114 494 512,6724 356 370,5318,530,721,339,8
URSUS SPÓŁKA AKCYJNA131 319 000,0064 131 000,00111 898 000,0096 000,150,10,20,151,2
JOSKIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ167 249 225,5627 245 370,66111 149 948,495 433 365,983,319,94,983,7
METAL - FACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ129 871 332,6481 450 077,05109 457 639,707 363 361,025,79,06,737,3
KONGSKILDE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ173 366 771,1125 785 137,5794 919 164,87-1 595 552,30-0,9-6,2-1,785,1
UNIA-FAMAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 755 746,3917 049 757,2272 713 277,012 600 663,516,515,33,657,1
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ "HYDROTOR" SPÓŁKA AKCYJNA90 484 000,0068 984 000,3572 054 000,004 216 000,004,76,15,923,8
PRZEDSIĘBIORSTWO Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO "POL-STRAUTMANN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 434 352,131 585 419,8351 478 672,87-187 952,20-0,7-11,9-0,494,0
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ "HYDROTOR" SPÓŁKA AKCYJNA66 978 281,4762 293 218,6549 512 126,784 294 962,576,46,98,77,0
BIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 034 647,1629 536 945,9445 179 088,483 964 022,4711,713,48,813,2
FARMTRAC TRACTORS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 658 127,52-13 906 593,9142 936 432,86-1 955 460,67-6,214,1-4,6100,0
CANEXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 936 912,1414 708 854,4142 845 644,513 140 459,679,321,47,356,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.