Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,9% ogółu), wielkopolskie (17,1% ogółu) oraz łódzkie (11,1% ogółu).

mazowieckie14717,9%
wielkopolskie14017,1%
łódzkie9111,1%
kujawsko-pomorskie678,2%
lubelskie556,7%
świętokrzyskie445,4%
małopolskie404,9%
pomorskie394,8%
dolnośląskie334,0%
śląskie323,9%
podlaskie313,8%
podkarpackie253,1%
zachodniopomorskie232,8%
warmińsko-mazurskie222,7%
opolskie151,8%
lubuskie151,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
wielkopolskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
świętokrzyskie
małopolskie
pomorskie
dolnośląskie
śląskie
podlaskie
podkarpackie
zachodniopomorskie
warmińsko-mazurskie
opolskie
lubuskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (12,9% ogółu), lubelskie (12,9% ogółu) oraz kujawsko-pomorskie (12,9% ogółu).

Na mapie zaznaczono 31 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie412,9%
lubelskie412,9%
kujawsko-pomorskie412,9%
warmińsko-mazurskie39,7%
podlaskie39,7%
łódzkie39,7%
wielkopolskie39,7%
pomorskie26,5%
dolnośląskie26,5%
zachodniopomorskie13,2%
opolskie13,2%
podkarpackie13,2%
lubuskie00,0%
małopolskie00,0%
śląskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.