Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (67,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (9,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza54967,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością14117,2%
spółki cywilne819,9%
spółki jawne253,1%
spółki akcyjne111,3%
spółdzielnie60,7%
spółki komandytowe50,6%
państwowe jednostki organizacyjne10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki akcyjne
spółdzielnie
spółki komandytowe
państwowe jednostki organizacyjne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (64,5% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2064,5%
spółki akcyjne722,6%
indywidualna działalność gospodarcza412,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.