Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (87,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,8% podmiotów) oraz własność zagraniczna (3,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych72087,9%
własność prywatna krajowa pozostała394,8%
własność zagraniczna283,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej91,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej81,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej60,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,5%
własność skarbu państwa20,2%
własność samorządowa10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
pozostałe10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność skarbu państwa
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność samorządowa
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (38,7% największych podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (22,6% największych podmiotów) oraz własność zagraniczna (19,4% największych podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1238,7%
własność prywatna krajowa pozostała722,6%
własność zagraniczna619,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej39,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej26,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych13,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność krajowych osób fizycznych (38,3% sumy kapitałów własnych), własność zagraniczna (28,0% sumy kapitałów własnych) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (16,0% sumy kapitałów własnych).

własność krajowych osób fizycznych415 109 757,19 zł38,3%
własność zagraniczna303 844 371,73 zł28,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych173 075 295,43 zł16,0%
własność prywatna krajowa pozostała131 722 976,57 zł12,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej45 909 935,56 zł4,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej13 953 780,65 zł1,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.