Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 819 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 5,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009752
31 marca 2010770
30 czerwca 2010778
30 września 2010775
31 grudnia 2010784
31 marca 2011796
30 czerwca 2011779
30 września 2011777
31 grudnia 2011778
31 marca 2012779
30 czerwca 2012787
30 września 2012794
31 grudnia 2012795
31 marca 2013781
30 czerwca 2013780
30 września 2013785
31 grudnia 2013802
31 marca 2014813
30 czerwca 2014819
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.