Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • produkcję wyrobów wykonanych w całości z metalu (tj. części, pojemników, konstrukcji) mających zazwyczaj charakter statyczny i nieprzemieszczalny w przeciwieństwie do wyrobów z działów 26-30 obejmujących produkcję wyrobów metalowych połączonych lub montowanych (czasami z innymi materiałami), w wyrób bardziej złożony, elektryczny, elektroniczny, optyczny lub zawierający części ruchome,
  • produkcję broni i amunicji.

Dział nie obejmuje:

  • naprawy i konserwacji specjalistycznej, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 33.1,
  • specjalistycznego instalowania objętych niniejszym działem wyrobów gotowych w budynkach (np. kotłów centralnego ogrzewania), sklasyfikowanego w 43.22.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 51 441 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200948 868
31 marca 201049 189
30 czerwca 201049 810
30 września 201050 465
31 grudnia 201050 541
31 marca 201150 660
30 czerwca 201150 219
30 września 201150 210
31 grudnia 201149 405
31 marca 201249 171
30 czerwca 201249 794
30 września 201249 906
31 grudnia 201249 491
31 marca 201349 362
30 czerwca 201349 976
30 września 201350 563
31 grudnia 201350 068
31 marca 201450 527
30 czerwca 201451 441
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (13,7% ogółu), mazowieckie (12,6% ogółu) oraz wielkopolskie (11,2% ogółu).

śląskie7 06613,7%
mazowieckie6 47112,6%
wielkopolskie5 76911,2%
pomorskie5 73311,1%
małopolskie4 1198,0%
dolnośląskie3 5116,8%
zachodniopomorskie2 9635,8%
kujawsko-pomorskie2 7945,4%
łódzkie2 5264,9%
podkarpackie2 2344,3%
świętokrzyskie1 6353,2%
lubelskie1 5763,1%
opolskie1 4972,9%
warmińsko-mazurskie1 4282,8%
lubuskie1 2392,4%
podlaskie8801,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (80,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza41 33480,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5 0579,8%
spółki cywilne3 8967,6%
spółki jawne6231,2%
spółki komandytowe2110,4%
spółki akcyjne1760,3%
spółdzielnie840,2%
spółki komandytowo-akcyjne390,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych190,0%
stowarzyszenia10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (94,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych48 45894,2%
własność prywatna krajowa pozostała1 0572,1%
własność zagraniczna9571,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej3010,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2950,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1540,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej1280,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej230,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych150,0%
własność państwowych osób prawnych150,0%
pozostałe380,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (91,2% podmiotów) i od 10 do 49 (6,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych46 91591,2%
od 10 do 49 zatrudnionych3 5116,8%
od 50 do 249 zatrudnionych8771,7%
powyżej 250 zatrudnionych1380,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 największych (pod względem sumy przychodów netto) spośród 8 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Trzy podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (10,5 mld zł), produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (9,7 mld zł) oraz obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (5,1 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25)32 015 462 733,2615 788 667 400,7435 369 986 817,911 305 315 777,214,18,33,750,7
Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9)10 034 569 026,715 684 827 367,2910 495 157 124,08713 209 781,577,112,66,843,4
Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1)7 963 107 197,413 193 554 068,379 659 943 295,13-59 145 413,84-0,7-1,9-0,659,9
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6)4 106 672 923,211 900 611 824,585 104 735 326,48257 325 837,526,313,55,053,7
Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.2)3 067 346 448,511 152 979 613,013 981 307 659,71191 818 089,156,316,64,862,4
Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.5)1 480 855 280,22463 048 921,911 937 807 079,7265 842 845,954,514,23,468,7
Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7)1 792 488 108,281 212 021 056,741 588 807 753,4350 320 314,122,84,23,232,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 482 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa CAN-PACK SPÓŁKA AKCYJNA (3,6 mld zł), CAN-PACK SPÓŁKA AKCYJNA (2,4 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa INVEST-REM SPÓŁKA AKCYJNA (1,4 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa CAN-PACK SPÓŁKA AKCYJNA3 229 412 000,001 868 263 000,003 589 735 000,00310 654 000,199,616,68,742,2
CAN-PACK SPÓŁKA AKCYJNA2 658 896 760,361 718 375 571,062 425 107 526,27295 055 089,3311,117,212,235,4
Grupa Kapitałowa INVEST-REM SPÓŁKA AKCYJNA1 012 991 148,42181 678 173,251 431 067 470,7353 459 668,415,329,43,782,1
Grupa Kapitałowa RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA949 339 000,00390 099 000,001 188 053 000,0044 286 000,244,711,43,758,9
ROBERT BOSCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ664 381 104,20150 516 667,241 148 266 026,52-1 990 166,61-0,3-1,3-0,277,3
RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA907 565 000,00374 730 000,001 110 307 000,1340 184 000,004,410,73,658,7
Grupa Kapitałowa PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ488 307 526,60155 756 164,29729 430 785,0920 410 942,854,213,12,868,1
Grupa Kapitałowa RETTIG HEATING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ338 314 000,0089 063 300,29587 444 300,0049 779 000,0014,755,98,573,7
PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ392 940 322,34167 428 436,82582 048 905,3720 338 264,535,212,23,557,4
JOHNSON CONTROLS SIEMIANOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)440 061 340,687 873 926,10539 909 489,2630 046 560,806,8381,65,698,2
RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEWCZE SPÓŁKA AKCYJNA271 263 102,2169 871 327,59497 310 012,7137 630 063,2413,953,97,674,2
Grupa Kapitałowa HUTA STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA508 108 350,74289 792 776,29475 443 276,48-10 405 812,23-2,1-3,6-2,243,0
ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA329 900 000,00195 454 000,00408 178 000,0044 096 000,2313,422,610,840,8
BALL PACKAGING EUROPE RADOMSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ304 134 676,00166 652 030,00407 973 971,4748 919 697,0016,129,412,045,2
BUMAR AMUNICJA SPÓŁKA AKCYJNA1 120 267 440,81821 497 512,53402 446 961,9522 576 304,862,02,85,626,7
HUTA STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA537 924 734,37354 746 627,07401 255 477,321 619 151,490,30,50,434,1
Grupa Kapitałowa BUMAR AMUNICJA SPÓŁKA AKCYJNA1 134 095 452,60810 820 503,59401 129 339,4011 899 295,571,11,53,028,5
RETTIG HEATING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ276 507 200,0088 442 000,00399 382 900,4349 157 700,0017,855,612,368,0
MAGNA FORMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ358 597 919,2921 642 038,60364 871 824,0513 311 981,923,761,53,794,0
CROWN PACKAGING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ137 387 000,0034 083 000,00346 976 000,35-8 874 000,00-6,5-26,0-2,675,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.