Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 32 307 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200928 827
31 marca 201029 452
30 czerwca 201029 912
30 września 201030 376
31 grudnia 201030 514
31 marca 201130 812
30 czerwca 201130 708
30 września 201130 627
31 grudnia 201130 436
31 marca 201230 577
30 czerwca 201230 763
30 września 201230 992
31 grudnia 201230 933
31 marca 201331 022
30 czerwca 201331 395
30 września 201331 829
31 grudnia 201331 792
31 marca 201432 011
30 czerwca 201432 307
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,4% ogółu), pomorskie (14,9% ogółu) oraz śląskie (11,5% ogółu).

mazowieckie4 98015,4%
pomorskie4 79914,9%
śląskie3 70411,5%
wielkopolskie3 36510,4%
zachodniopomorskie2 4717,6%
dolnośląskie2 2246,9%
małopolskie2 0006,2%
kujawsko-pomorskie1 6675,2%
łódzkie1 5944,9%
lubelskie9953,1%
warmińsko-mazurskie9142,8%
podkarpackie8762,7%
opolskie7882,4%
lubuskie6652,1%
świętokrzyskie6532,0%
podlaskie6121,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (86,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (5,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza27 93686,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 0576,4%
spółki cywilne1 8635,8%
spółki jawne2120,7%
spółki komandytowe1060,3%
spółki akcyjne520,2%
spółki komandytowo-akcyjne280,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych240,1%
spółdzielnie160,0%
samorząd gospodarczy i zawodowy70,0%
pozostałe60,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 18 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych31 10696,3%
własność prywatna krajowa pozostała4401,4%
własność zagraniczna3721,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych990,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej850,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej800,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej460,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych170,1%
własność państwowych osób prawnych150,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej140,0%
pozostałe330,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,5% podmiotów) i od 10 do 49 (2,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych31 17696,5%
od 10 do 49 zatrudnionych8852,7%
od 50 do 249 zatrudnionych1940,6%
powyżej 250 zatrudnionych520,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 największych (pod względem sumy przychodów netto) spośród 7 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Trzy podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to naprawa i konserwacja maszyn (2,7 mld zł), naprawa i konserwacja statków i łodzi (1,6 mld zł) oraz naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (1,2 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1)5 489 686 383,482 026 796 749,817 326 785 092,27158 737 663,222,97,82,263,1
Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12)1 783 047 744,51748 753 827,862 704 051 858,0684 848 220,574,811,33,158,0
Naprawa i konserwacja statków i łodzi (PKD 33.15)1 293 626 031,34296 377 523,961 622 244 458,41-3 502 958,72-0,3-1,2-0,277,1
Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14)793 559 322,57170 656 333,601 184 860 014,1435 488 923,564,520,83,078,5
Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33.17)779 782 160,90265 309 223,741 078 276 875,255 483 119,360,72,10,566,0
Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13)218 027 657,30126 730 654,88324 646 970,3025 481 119,2011,720,17,941,9
Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych (PKD 33.16)471 061 575,85355 563 240,64231 802 316,92-3 207 064,72-0,7-0,9-1,424,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 106 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa GDAŃSKA STOCZNIA "REMONTOWA" IM. J.PIŁSUDSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA (1,4 mld zł), GDAŃSKA STOCZNIA "REMONTOWA" IM. J.PIŁSUDSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA (1,3 mld zł) oraz ALCATEL-LUCENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (654,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa GDAŃSKA STOCZNIA "REMONTOWA" IM. J.PIŁSUDSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA1 091 735 436,98277 585 910,191 432 096 235,1453 327 475,324,919,23,774,6
GDAŃSKA STOCZNIA "REMONTOWA" IM. J.PIŁSUDSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA899 098 585,45193 343 186,891 300 980 788,4849 264 025,825,525,53,878,5
ALCATEL-LUCENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ462 883 611,78130 789 268,22654 423 585,0644 794 617,569,734,36,871,7
Grupa Kapitałowa ZARMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ459 345 930,55137 044 142,24445 839 966,3542 342 877,639,230,99,570,2
Grupa Kapitałowa NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA307 115 990,99120 976 808,28402 089 796,481 945 555,730,61,60,560,6
ZARMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ294 159 280,53111 686 247,52392 321 291,8013 076 031,684,511,73,362,0
NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA258 104 658,09129 568 081,78277 948 382,855 512 425,752,14,32,049,8
TAURON SERWIS GZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ91 740 102,9413 234 274,89183 621 811,014 483 054,494,933,92,485,6
SZCZECIŃSKA STOCZNIA REMONTOWA "GRYFIA" SPÓŁKA AKCYJNA120 374 152,6125 763 473,70173 913 214,67-19 514 307,29-16,2-75,7-11,278,6
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ELTUR-SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ102 629 832,9342 578 902,30157 846 662,095 539 185,195,413,03,558,5
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ELTUR-SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ101 139 051,4441 186 246,72157 655 770,595 347 412,205,313,03,459,3
ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO "MIŃSK MAZOWIECKI" SPÓŁKA AKCYJNA88 983 906,155 283 564,22132 530 398,00-2 264 165,34-2,5-42,9-1,794,1
DB SCHENKER RAIL TABOR SPÓŁKA AKCYJNA54 769 967,973 455 120,39131 351 240,89-1 937 495,83-3,5-56,1-1,593,7
ZAKŁADY NAPRAWCZE LOKOMOTYW ELEKTRYCZNYCH SPÓŁKA AKCYJNA75 284 208,7819 983 773,47119 404 440,921 067 478,101,45,30,973,5
ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO "ZABERD" SPÓŁKA AKCYJNA101 192 000,004 304 000,11115 366 000,001 446 000,001,433,61,395,8
Grupa Kapitałowa EUROPEJSKIE KONSORCJUM KOLEJOWE WAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ72 147 678,918 945 475,56110 517 521,392 343 928,103,326,22,187,6
Grupa Kapitałowa STOCZNIA REMONTOWA NAUTA SPÓŁKA AKCYJNA220 145 175,9526 104 574,37108 196 053,76-34 455 376,23-15,7-132,0-31,988,1
JASTRZĘBSKIE ZAKŁADY REMONTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ126 895 019,4784 455 963,71106 827 622,113 609 350,612,84,33,433,4
EUROPEJSKIE KONSORCJUM KOLEJOWE WAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ70 782 882,309 003 296,28106 004 255,052 032 343,782,922,61,987,3
BMTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 184 712,8911 119 070,76102 451 047,481 444 214,363,713,01,471,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.