Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 15 878 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200913 242
31 marca 201013 773
30 czerwca 201014 161
30 września 201014 447
31 grudnia 201014 542
31 marca 201114 754
30 czerwca 201114 764
30 września 201114 797
31 grudnia 201114 720
31 marca 201214 847
30 czerwca 201214 964
30 września 201215 093
31 grudnia 201215 103
31 marca 201315 198
30 czerwca 201315 404
30 września 201315 593
31 grudnia 201315 571
31 marca 201415 686
30 czerwca 201415 878
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,4% ogółu), śląskie (13,3% ogółu) oraz wielkopolskie (11,6% ogółu).

mazowieckie2 44615,4%
śląskie2 11313,3%
wielkopolskie1 84111,6%
dolnośląskie1 2868,1%
pomorskie1 2477,9%
małopolskie1 0816,8%
łódzkie9556,0%
kujawsko-pomorskie9516,0%
zachodniopomorskie8715,5%
lubelskie5693,6%
podkarpackie4863,1%
warmińsko-mazurskie4632,9%
opolskie4622,9%
podlaskie3762,4%
lubuskie3662,3%
świętokrzyskie3652,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (86,0% podmiotów), spółki cywilne (6,5% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza13 66386,0%
spółki cywilne1 0266,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością9706,1%
spółki jawne1220,8%
spółki komandytowe470,3%
spółki akcyjne170,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych100,1%
spółdzielnie70,0%
samorząd gospodarczy i zawodowy70,0%
spółki komandytowo-akcyjne50,0%
pozostałe40,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,4% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych15 30596,4%
własność prywatna krajowa pozostała2051,3%
własność zagraniczna1801,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych480,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej440,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej320,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej190,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych130,1%
własność państwowych osób prawnych100,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,0%
pozostałe150,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,3% podmiotów) i od 10 do 49 (2,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych15 29296,3%
od 10 do 49 zatrudnionych4552,9%
od 50 do 249 zatrudnionych1100,7%
powyżej 250 zatrudnionych210,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12)1 783 047 744,51748 753 827,862 704 051 858,0684 848 220,574,811,33,158,0
Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z)1 783 047 744,51748 753 827,862 704 051 858,0684 848 220,574,811,33,158,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 56 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ZARMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (445,8 mln zł), ZARMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (392,3 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ELTUR-SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (157,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ZARMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ459 345 930,55137 044 142,24445 839 966,3542 342 877,639,230,99,570,2
ZARMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ294 159 280,53111 686 247,52392 321 291,8013 076 031,684,511,73,362,0
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ELTUR-SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ102 629 832,9342 578 902,30157 846 662,095 539 185,195,413,03,558,5
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ELTUR-SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ101 139 051,4441 186 246,72157 655 770,595 347 412,205,313,03,459,3
JASTRZĘBSKIE ZAKŁADY REMONTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ126 895 019,4784 455 963,71106 827 622,113 609 350,612,84,33,433,4
BMTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 184 712,8911 119 070,76102 451 047,481 444 214,363,713,01,471,6
ZUW URBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 704 965,011 006 637,3990 729 080,61339 533,210,933,70,497,3
ELPOREM I ELPOAUTOMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 132 389,12-2 660 654,1687 668 361,3362 989,450,2-2,40,1100,0
COMAU POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ58 595 958,5915 639 122,0480 765 831,756 506 512,2611,141,68,173,3
TURBOCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)43 905 200,235 570 900,0077 161 600,004 003 600,009,171,95,287,3
PARTNER SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 434 544,3126 405 827,5072 781 871,654 369 476,209,616,66,041,9
PETRO MECHANIKA SPÓŁKA AKCYJNA79 584 231,1339 674 671,8971 517 489,084 220 859,955,310,65,950,2
DOOSAN BABCOCK ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 226 160,3511 356 484,7566 755 901,15-2 730 319,80-8,2-24,0-4,165,8
REMECH GRUPA REMONTOWO-INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 005 897,065 224 583,3063 807 921,69-538 452,81-2,3-10,3-0,877,3
BIS MAINSERV SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 599 823,0320 547 625,7960 592 059,959 350 618,7926,345,515,442,3
KBR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 521 930,8323 892 787,9859 319 406,063 715 574,2910,515,66,332,7
PETRO REMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ64 897 390,6232 165 856,0355 216 048,201 905 170,332,95,93,550,4
KENNAMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)30 427 815,7927 359 139,0552 134 294,704 595 040,1015,116,88,810,1
PETRO ENERGOREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 920 004,4512 097 997,1251 647 607,421 629 430,377,813,53,242,2
DIEBOLD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 677 100,004 929 900,3347 940 200,00-2 608 000,00-5,7-52,9-5,489,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.