Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 11 905 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 5,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20099 017
31 marca 20109 440
30 czerwca 20109 820
30 września 201010 154
31 grudnia 201010 268
31 marca 201110 471
30 czerwca 201110 743
30 września 201110 824
31 grudnia 201110 740
31 marca 201210 795
30 czerwca 201211 047
30 września 201211 131
31 grudnia 201211 067
31 marca 201311 056
30 czerwca 201311 339
30 września 201311 486
31 grudnia 201311 465
31 marca 201411 579
30 czerwca 201411 905
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (14,9% ogółu), mazowieckie (13,6% ogółu) oraz wielkopolskie (10,2% ogółu).

śląskie1 77714,9%
mazowieckie1 61713,6%
wielkopolskie1 21410,2%
małopolskie1 0188,6%
pomorskie9327,8%
dolnośląskie7906,6%
zachodniopomorskie6675,6%
łódzkie6435,4%
kujawsko-pomorskie6125,1%
podkarpackie5234,4%
lubuskie4053,4%
lubelskie3843,2%
opolskie3823,2%
świętokrzyskie3563,0%
warmińsko-mazurskie3112,6%
podlaskie2742,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (69,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza8 26269,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 28119,2%
spółki cywilne9467,9%
spółki jawne2091,8%
spółki komandytowe980,8%
spółki akcyjne700,6%
spółki komandytowo-akcyjne180,2%
spółdzielnie130,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych80,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (90,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (3,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych10 74690,3%
własność prywatna krajowa pozostała3873,3%
własność zagraniczna3603,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1261,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1241,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej700,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej600,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych70,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej70,1%
pozostałe110,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (86,3% podmiotów) i od 10 do 49 (10,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych10 27786,3%
od 10 do 49 zatrudnionych1 27610,7%
od 50 do 249 zatrudnionych3022,5%
powyżej 250 zatrudnionych500,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja konstrukcji metalowych i ich części (8,0 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1)7 963 107 197,413 193 554 068,379 659 943 295,13-59 145 413,84-0,7-1,9-0,659,9
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11)6 742 079 657,852 451 736 084,758 029 958 449,72-173 452 277,97-2,6-7,1-2,263,6
Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12)1 221 027 539,56741 817 983,621 629 984 845,41114 306 864,139,415,47,039,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 162 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa INVEST-REM SPÓŁKA AKCYJNA (1,4 mld zł), JOHNSON CONTROLS SIEMIANOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (539,9 mln zł) oraz ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA (408,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa INVEST-REM SPÓŁKA AKCYJNA1 012 991 148,42181 678 173,251 431 067 470,7353 459 668,415,329,43,782,1
JOHNSON CONTROLS SIEMIANOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)440 061 340,687 873 926,10539 909 489,2630 046 560,806,8381,65,698,2
ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA329 900 000,00195 454 000,00408 178 000,0044 096 000,2313,422,610,840,8
SIEGENIA - AUBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ80 917 872,2717 270 745,84282 846 723,244 848 568,066,028,11,778,7
MECALUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ317 992 874,54271 709 275,00274 084 973,3933 559 243,7310,612,412,214,6
PBG TECHNOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ99 168 000,0048 788 000,00254 920 000,0015 094 000,1915,230,95,950,8
VESTAS-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ351 577 593,4389 701 757,66230 919 315,055 999 030,451,76,72,674,5
FABRYKA APARATURY I URZĄDZEŃ "FAMET" SPÓŁKA AKCYJNA217 949 291,48144 349 267,64211 175 357,708 075 944,143,75,63,833,8
Grupa Kapitałowa PPH TRANSSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ207 086 458,8952 213 504,38200 702 711,844 250 652,622,18,12,174,8
PPH TRANSSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ201 740 325,6748 708 626,89198 915 013,644 179 016,442,18,62,175,9
Grupa Kapitałowa VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA168 845 093,5040 447 039,95197 737 671,2720 489 625,1212,150,710,476,0
CATERPILLAR POLANDSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ135 954 097,78111 559 592,09196 828 054,7921 577 275,5015,919,311,017,9
VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA159 350 649,6128 570 137,11196 430 437,6514 436 128,239,150,57,482,1
Grupa Kapitałowa FABRYKA APARATURY I URZĄDZEŃ "FAMET" SPÓŁKA AKCYJNA259 529 901,87176 116 115,79190 000 460,376 671 065,072,63,83,532,1
EXBUD SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA232 676 200,00184 070 800,28183 266 700,0023 349 900,0010,012,712,720,9
RAMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ64 170 375,3335 436 049,06176 834 548,199 887 251,3415,427,95,644,8
Grupa Kapitałowa YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA235 045 000,00109 314 000,00168 532 000,00-5 537 999,79-2,4-5,1-3,353,5
Grupa Kapitałowa MOSTOSTAL SŁUPCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA154 012 887,88111 211 445,69164 389 804,407 180 361,364,76,54,427,8
KROMISS-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ79 905 996,7232 173 657,67134 985 633,297 515 846,279,423,45,659,7
ARCELORMITTAL CONSTRUCTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ65 633 663,15-45 924 841,17134 151 300,18-42 384 658,99-64,692,3-31,6100,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.