Podsumowanie

Grupa ta obejmuje działalności związane z obróbką metalu, takie jak: platerowanie, pokrywanie, grawerowanie, wiercenie, polerowanie, spawanie itp., które są zazwyczaj wykonywane na zlecenie.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 28 182 aktywne podmioty działające w tej branży, o 3,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200927 062
31 marca 201026 963
30 czerwca 201027 127
30 września 201027 463
31 grudnia 201027 511
31 marca 201127 536
30 czerwca 201127 318
30 września 201127 362
31 grudnia 201126 921
31 marca 201226 746
30 czerwca 201227 099
30 września 201227 178
31 grudnia 201226 949
31 marca 201326 902
30 czerwca 201327 185
30 września 201327 635
31 grudnia 201327 361
31 marca 201427 666
30 czerwca 201428 182
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa pomorskie (14,8% ogółu), śląskie (13,0% ogółu) oraz wielkopolskie (11,7% ogółu).

pomorskie4 17514,8%
śląskie3 66613,0%
wielkopolskie3 29011,7%
mazowieckie2 7759,8%
zachodniopomorskie1 9516,9%
dolnośląskie1 9306,8%
małopolskie1 9206,8%
kujawsko-pomorskie1 4925,3%
łódzkie1 3564,8%
podkarpackie1 1984,3%
świętokrzyskie8863,1%
opolskie8733,1%
warmińsko-mazurskie8553,0%
lubelskie8323,0%
lubuskie5672,0%
podlaskie4161,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (89,0% podmiotów), spółki cywilne (5,6% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza25 07789,0%
spółki cywilne1 5775,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 2254,3%
spółki jawne1810,6%
spółki komandytowe660,2%
spółki akcyjne270,1%
spółdzielnie140,0%
spółki komandytowo-akcyjne90,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych50,0%
przedstawicielstwa zagraniczne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,5% podmiotów), własność zagraniczna (0,9% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych27 47297,5%
własność zagraniczna2670,9%
własność prywatna krajowa pozostała2230,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych790,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej700,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej270,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej250,1%
własność państwowych osób prawnych60,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,0%
pozostałe50,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (95,1% podmiotów) i od 10 do 49 (4,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych26 79295,1%
od 10 do 49 zatrudnionych1 1674,1%
od 50 do 249 zatrudnionych2080,7%
powyżej 250 zatrudnionych150,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to obróbka metali i nakładanie powłok na metale (2,9 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6)4 106 672 923,211 900 611 824,585 104 735 326,48257 325 837,526,313,55,053,7
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61)2 369 650 958,981 175 742 807,142 916 464 082,01128 365 416,395,410,94,450,4
Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62)1 737 021 964,23724 869 017,442 188 271 244,47128 960 421,137,417,85,958,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 94 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to GONVARRI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (297,8 mln zł), VOESTALPINE STEEL SERVICE CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (258,6 mln zł) oraz PPG INDUSTRIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (257,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
GONVARRI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ156 305 000,2068 633 000,00297 823 000,0013 008 000,008,319,04,456,1
VOESTALPINE STEEL SERVICE CENTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)177 017 306,3317 615 606,74258 632 575,267 934 142,714,545,03,190,1
PPG INDUSTRIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ148 307 016,89102 402 596,19257 795 847,6523 185 649,9915,622,69,031,0
HOERBIGER AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ100 732 790,2980 408 877,18230 837 397,6119 336 291,7119,224,18,420,2
VISTALEX SPÓŁKA AKCYJNA138 699 699,5232 681 291,29225 617 374,42541 172,540,41,70,276,4
GOTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ67 298 549,2044 363 490,18190 886 083,9015 923 567,2423,735,98,334,1
IBP INSTALFITTINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ100 145 110,7646 073 647,40188 896 709,16-10 602 387,83-10,6-23,0-5,654,0
RBB-STAL SPÓŁKA AKCYJNA66 138 799,7032 713 737,06152 162 955,404 976 266,217,515,23,350,5
FINCO-STAL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ77 469 562,8246 219 388,51147 244 626,7310 450 018,7413,522,67,140,3
POSCO-PWPC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ126 376 736,1237 746 845,20139 609 377,241 303 769,841,03,50,970,1
KORPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ85 138 288,5938 859 720,45132 043 876,502 247 172,872,65,81,754,4
PROMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ117 708 435,2011 330 787,75125 616 904,371 891 135,681,616,71,590,4
Grupa Kapitałowa KOLEJOWE ZAKŁADY NAWIERZCHNIOWE "BIEŻANÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ81 993 467,2422 897 668,76123 151 907,193 895 817,004,817,03,272,1
GAMET SPÓŁKA AKCYJNA83 856 000,0052 041 000,12102 174 000,003 007 000,003,65,82,937,9
STARION WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ51 041 330,571 295 729,3999 486 454,186 161 146,8012,1475,56,297,5
MBL-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ86 229 103,479 778 475,8896 407 803,071 101 332,301,311,31,188,7
IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA203 466 000,00121 346 000,1790 209 000,005 071 000,002,54,25,640,4
ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY MIĘDZYRZECZ POLSKIE RURY PREIZOLOWANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ47 582 945,5131 823 215,2980 622 860,984 010 927,728,412,65,033,1
MUEHLHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 695 533,3934 489 768,0280 034 794,166 966 751,5714,920,28,726,1
FAM CYNKOWANIE OGNIOWE SPÓŁKA AKCYJNA103 779 000,0061 304 000,1477 869 000,001 696 000,001,62,82,240,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.