Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 421 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20094 656
31 marca 20104 741
30 czerwca 20104 792
30 września 20104 912
31 grudnia 20104 972
31 marca 20114 989
30 czerwca 20114 954
30 września 20114 968
31 grudnia 20114 963
31 marca 20124 977
30 czerwca 20125 047
30 września 20125 088
31 grudnia 20125 089
31 marca 20135 084
30 czerwca 20135 196
30 września 20135 259
31 grudnia 20135 258
31 marca 20145 323
30 czerwca 20145 421
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (14,6% ogółu), mazowieckie (12,1% ogółu) oraz wielkopolskie (11,6% ogółu).

śląskie79414,6%
mazowieckie65612,1%
wielkopolskie63111,6%
pomorskie58510,8%
małopolskie5009,2%
dolnośląskie3706,8%
zachodniopomorskie3306,1%
łódzkie3135,8%
kujawsko-pomorskie2564,7%
podkarpackie2344,3%
opolskie2073,8%
lubuskie1262,3%
lubelskie1182,2%
świętokrzyskie1112,0%
warmińsko-mazurskie1092,0%
podlaskie811,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (79,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (9,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza4 28579,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5249,7%
spółki cywilne4889,0%
spółki jawne711,3%
spółki komandytowe250,5%
spółki akcyjne150,3%
spółdzielnie60,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych30,1%
spółki komandytowo-akcyjne30,1%
przedstawicielstwa zagraniczne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (94,3% podmiotów), własność zagraniczna (2,3% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych5 11194,3%
własność zagraniczna1222,3%
własność prywatna krajowa pozostała921,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej360,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych340,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej100,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej90,2%
własność państwowych osób prawnych30,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,0%
własność skarbu państwa10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (91,3% podmiotów) i od 10 do 49 (7,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych4 94791,3%
od 10 do 49 zatrudnionych3897,2%
od 50 do 249 zatrudnionych791,5%
powyżej 250 zatrudnionych60,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61)2 369 650 958,981 175 742 807,142 916 464 082,01128 365 416,395,410,94,450,4
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z)2 369 650 958,981 175 742 807,142 916 464 082,01128 365 416,395,410,94,450,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 47 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to GONVARRI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (297,8 mln zł), PPG INDUSTRIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (257,8 mln zł) oraz HOERBIGER AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (230,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
GONVARRI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ156 305 000,2068 633 000,00297 823 000,0013 008 000,008,319,04,456,1
PPG INDUSTRIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ148 307 016,89102 402 596,19257 795 847,6523 185 649,9915,622,69,031,0
HOERBIGER AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ100 732 790,2980 408 877,18230 837 397,6119 336 291,7119,224,18,420,2
VISTALEX SPÓŁKA AKCYJNA138 699 699,5232 681 291,29225 617 374,42541 172,540,41,70,276,4
GOTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ67 298 549,2044 363 490,18190 886 083,9015 923 567,2423,735,98,334,1
IBP INSTALFITTINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ100 145 110,7646 073 647,40188 896 709,16-10 602 387,83-10,6-23,0-5,654,0
POSCO-PWPC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ126 376 736,1237 746 845,20139 609 377,241 303 769,841,03,50,970,1
GAMET SPÓŁKA AKCYJNA83 856 000,0052 041 000,12102 174 000,003 007 000,003,65,82,937,9
IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA203 466 000,00121 346 000,1790 209 000,005 071 000,002,54,25,640,4
ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY MIĘDZYRZECZ POLSKIE RURY PREIZOLOWANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ47 582 945,5131 823 215,2980 622 860,984 010 927,728,412,65,033,1
FAM CYNKOWANIE OGNIOWE SPÓŁKA AKCYJNA103 779 000,0061 304 000,1477 869 000,001 696 000,001,62,82,240,9
BASF COATINGS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 852 700,005 713 900,0075 620 800,00824 600,203,214,41,177,9
ELECTROPOLI-GALWANOTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ51 448 940,6027 793 365,4273 428 359,034 278 868,548,315,45,846,0
DRAHTZUG STEIN ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)78 440 384,7685 345,6570 405 311,224 500 969,635,71 000,06,499,9
CYNK-MALSPÓŁKA AKCYJNA94 736 009,8240 950 293,6064 005 065,19-5 624 792,48-5,9-13,7-8,856,8
GEBRUEDER PEITZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ91 610 101,5524 553 088,6561 156 145,666 360 852,446,925,910,473,2
Grupa Kapitałowa INOFAMA SPÓŁKA AKCYJNA44 812 316,1929 360 682,8257 148 744,20-2 936 788,02-6,6-10,0-5,134,5
INOFAMA SPÓŁKA AKCYJNA44 034 356,2729 348 046,0755 003 538,55-2 808 508,08-6,4-9,6-5,133,4
OCYNKOWNIA ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ76 940 663,0645 131 067,9147 840 099,074 499 288,825,910,09,441,3
ZINKPOWER SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)38 756 515,0733 620 106,7742 474 625,742 852 489,077,48,56,713,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.