Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • przetwarzanie ropy naftowej i węgla,
  • wytwarzanie takich produktów, jak: koks, benzyna, nafta, olej opałowy, napędowy itp., na rachunek własny,
  • produkcję gazów takich jak: etan, propan, butan, propylen,
  • działalność usługową dotyczącą ww. produktów (np. rafinacja).

W dziale tym dominującym procesem jest rafinacja ropy naftowej obejmująca wydzielenie z niej poszczególnych składników, np. metodą krakingu, destylacji.

Dział ten nie obejmuje:

  • wydobycia gazów (metanu, etanu, butanu lub propanu), sklasyfikowanego w 06.20.Z,
  • produkcji wyrobów z rafinowanej ropy naftowej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 20,
  • produkcji gazów technicznych, sklasyfikowanej w 20.11.Z,
  • produkcji gazów chemicznych, sklasyfikowanej w 20.14.Z,
  • produkcji paliw gazowych innych niż gazy pochodzące z ropy naftowej (np. gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy, gaz miejski), sklasyfikowanej w 35.21.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 354 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,4% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009292
31 marca 2010304
30 czerwca 2010308
30 września 2010311
31 grudnia 2010318
31 marca 2011315
30 czerwca 2011321
30 września 2011325
31 grudnia 2011319
31 marca 2012316
30 czerwca 2012312
30 września 2012319
31 grudnia 2012331
31 marca 2013348
30 czerwca 2013359
30 września 2013363
31 grudnia 2013360
31 marca 2014355
30 czerwca 2014354
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (26,8% ogółu), śląskie (18,9% ogółu) oraz małopolskie (9,3% ogółu).

mazowieckie9526,8%
śląskie6718,9%
małopolskie339,3%
wielkopolskie277,6%
kujawsko-pomorskie174,8%
pomorskie174,8%
dolnośląskie144,0%
łódzkie133,7%
podkarpackie123,4%
opolskie113,1%
lubelskie113,1%
zachodniopomorskie102,8%
lubuskie102,8%
świętokrzyskie82,3%
podlaskie61,7%
warmińsko-mazurskie30,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (61,9% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (20,9% podmiotów) oraz spółki akcyjne (6,8% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością21961,9%
indywidualna działalność gospodarcza7420,9%
spółki akcyjne246,8%
spółki cywilne195,4%
spółki komandytowe82,3%
spółki jawne41,1%
spółki komandytowo-akcyjne30,8%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,6%
spółdzielnie10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (63,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (12,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (9,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych22463,3%
własność prywatna krajowa pozostała4412,4%
własność zagraniczna359,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej113,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej92,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej92,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych92,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej41,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej20,6%
pozostałe41,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (78,5% podmiotów) i od 10 do 49 (14,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych27878,5%
od 10 do 49 zatrudnionych5114,4%
od 50 do 249 zatrudnionych164,5%
powyżej 250 zatrudnionych92,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (85,3 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19)60 638 667 123,2228 877 231 170,0193 748 258 811,003 696 317 298,386,112,83,952,4
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.2)56 278 838 961,1426 465 334 620,0285 288 700 463,323 158 984 230,405,611,93,753,0
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.1)4 359 828 162,082 411 896 549,998 459 558 347,68537 333 067,9812,322,36,444,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 21 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (83,5 mld zł), POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (62,2 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA (19,7 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA51 149 792 000,3824 239 953 000,0083 547 432 000,002 455 467 000,004,810,12,952,6
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA39 894 058 000,4619 539 049 000,0062 215 581 000,002 357 127 000,005,912,13,851,0
Grupa Kapitałowa GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA17 736 029 000,007 513 477 000,0019 680 533 000,35678 609 000,003,89,03,557,6
GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA14 686 730 000,005 945 053 000,0018 124 675 000,34464 954 000,003,27,82,659,5
POLSKI KOKS SPÓŁKA AKCYJNA746 819 000,6076 345 968,143 413 295 045,7625 612 586,883,433,60,889,8
Grupa Kapitałowa KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 300 021 194,371 737 490 226,702 930 987 680,77328 861 882,0814,318,911,224,5
KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 257 588 498,781 716 928 912,952 930 215 250,09323 422 572,1114,318,811,024,0
LOTOS ASFALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ391 304 000,20210 178 000,001 559 501 000,00149 278 000,0038,271,09,646,3
Grupa Kapitałowa KOMBINAT KOKSOCHEMICZNY "ZABRZE" SPÓŁKA AKCYJNA775 348 503,70319 810 601,351 224 632 331,6497 400 711,2512,630,58,058,8
KOMBINAT KOKSOCHEMICZNY "ZABRZE" SPÓŁKA AKCYJNA762 929 072,21314 633 888,641 209 856 983,5494 915 530,7712,430,27,958,8
ORLEN ASFALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ178 904 100,30145 876 810,001 094 162 040,0039 697 940,0022,227,23,618,5
ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ406 707 000,00230 623 000,00857 920 000,3163 106 000,0015,527,47,443,3
Grupa Kapitałowa WAŁBRZYSKIE ZAKŁADY KOKSOWNICZE "VICTORIA" SPÓŁKA AKCYJNA347 018 085,29188 605 217,89614 799 702,8173 803 029,2921,339,112,045,7
WAŁBRZYSKIE ZAKŁADY KOKSOWNICZE "VICTORIA" SPÓŁKA AKCYJNA346 021 259,11188 487 827,60614 495 500,4173 808 354,5221,339,212,045,5
LOTOS OIL SPÓŁKA AKCYJNA163 722 261,3085 561 895,35336 164 199,7339 754 708,4724,346,511,847,7
Grupa Kapitałowa RAFINERIA NAFTY "JEDLICZE" SPÓŁKA AKCYJNA252 771 000,00135 932 000,23320 915 000,004 382 000,001,73,21,446,2
RAFINERIA NAFTY "JEDLICZE" SPÓŁKA AKCYJNA249 533 000,26132 748 000,00320 045 000,003 251 000,001,32,51,046,8
KOKSOWNIA CZĘSTOCHOWA NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ211 502 332,6384 480 952,66241 430 568,3616 136 024,587,619,16,760,1
POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA99 167 173,4353 328 987,42235 785 109,4415 564 029,9915,729,26,646,2
FABRYKA PARAFIN NAFTOWAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ62 175 009,4331 552 250,10158 624 030,903 720 091,536,011,82,449,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.