Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje produkcję podstawowych chemikaliów przy zastosowaniu takich procesów jak kraking termiczny, destylacja. Wynikiem tych procesów są zwykle wyodrębnione pierwiastki chemiczne oraz wyodrębnione chemicznie zdefiniowane związki.

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję podstawowych chemikaliów organicznych, takich jak:
  • acykliczne węglowodory nasycone i nienasycone,
  • cykliczne węglowodory nasycone i nienasycone,
  • alkohole cykliczne i acykliczne,
  • kwasy jedno- i wielokarboksylowe, włączając syntetyczny kwas octowy,
  • inne związki z rodnikami zawierającymi tlen, włączając aldehydy, ketony, benzochinony i związki o dwu i wielu rodnikach zawierających tlen,
  • syntetyczna gliceryna,
  • organiczne związki azotowe, włączając aminy,
  • alkohol etylowy i estry pochodzenia rolniczego nie przeznaczone do spożycia,
  • syntetyczny alkohol etylowy,
  • inne związki organiczne, włączając produkty destylacji drewna (np. węgiel drzewny) itp.,
 • produkcję syntetycznych aromatów,
 • produkcję smoły węglowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji tworzyw sztucznych w formach podstawowych, sklasyfikowanej w 20.16.Z,
 • produkcji kauczuku syntetycznego w formach podstawowych, sklasyfikowanej w 20.17.Z,
 • produkcji surowej gliceryny, sklasyfikowanej w 20.41.Z,
 • produkcji olejków eterycznych, sklasyfikowanej w 20.53.Z,
 • produkcji kwasu salicylowego i utlenionego kwasu acetylosalicylowego, sklasyfikowanej w 21.10.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 434 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009460
31 marca 2010458
30 czerwca 2010463
30 września 2010459
31 grudnia 2010454
31 marca 2011454
30 czerwca 2011449
30 września 2011445
31 grudnia 2011436
31 marca 2012434
30 czerwca 2012438
30 września 2012427
31 grudnia 2012428
31 marca 2013425
30 czerwca 2013430
30 września 2013426
31 grudnia 2013422
31 marca 2014425
30 czerwca 2014434
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (17,5% ogółu), mazowieckie (15,9% ogółu) oraz zachodniopomorskie (9,4% ogółu).

wielkopolskie7617,5%
mazowieckie6915,9%
zachodniopomorskie419,4%
śląskie347,8%
podkarpackie317,1%
pomorskie306,9%
dolnośląskie214,8%
łódzkie214,8%
kujawsko-pomorskie214,8%
lubelskie214,8%
małopolskie204,6%
warmińsko-mazurskie163,7%
opolskie133,0%
lubuskie112,5%
podlaskie51,2%
świętokrzyskie40,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (38,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (34,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (17,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza16838,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością15134,8%
spółki cywilne7617,5%
spółki akcyjne184,1%
spółki jawne122,8%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych61,4%
spółki komandytowe30,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (75,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (13,8% podmiotów) oraz własność zagraniczna (4,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych32975,8%
własność prywatna krajowa pozostała6013,8%
własność zagraniczna194,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej81,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych71,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,2%
własność skarbu państwa10,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa10,2%
pozostałe10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (80,0% podmiotów) i od 10 do 49 (16,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych34780,0%
od 10 do 49 zatrudnionych7016,1%
od 50 do 249 zatrudnionych122,8%
powyżej 250 zatrudnionych51,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z)6 221 195 085,342 926 589 296,107 119 607 932,8895 297 628,831,53,31,353,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 18 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA (1,9 mld zł), Grupa Kapitałowa ZAK SPÓŁKA AKCYJNA (1,8 mld zł) oraz ZAK SPÓŁKA AKCYJNA (1,8 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA3 313 407 000,001 950 102 000,001 901 784 000,30400 758 000,0012,120,621,141,2
Grupa Kapitałowa ZAK SPÓŁKA AKCYJNA1 481 190 874,29834 134 085,461 791 597 502,0332 435 197,122,23,91,843,7
ZAK SPÓŁKA AKCYJNA1 460 625 410,00816 847 082,651 759 420 197,4930 316 727,352,13,71,744,1
ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA1 595 027 000,001 122 223 000,131 549 753 000,0060 656 000,003,85,43,929,6
Grupa Kapitałowa ZAKŁADY CHEMICZNE ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA597 090 656,68127 523 439,981 003 881 885,82-47 487 820,85-8,0-37,2-4,778,6
ZAKŁADY CHEMICZNE ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA585 138 224,24123 017 545,40986 423 651,22-50 577 887,86-8,6-41,1-5,179,0
Grupa Kapitałowa PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA1 080 276 683,41292 024 123,00913 991 335,0017 147 508,001,65,91,973,0
PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA989 590 792,58295 186 327,00838 293 001,0024 571 915,002,58,32,970,2
LOTOS BIOPALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ159 612 092,3774 486 915,28353 895 275,6522 775 125,6114,330,66,453,3
BIOAGRA SPÓŁKA AKCYJNA525 671 400,00106 091 300,20283 005 900,00-23 224 000,00-4,4-21,9-8,279,8
KRONOSPAN CHEMICAL SZCZECINEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)183 383 384,98117 540 081,35270 316 670,252 290 080,951,32,00,935,9
BIOAGRA-OIL SPÓŁKA AKCYJNA162 704 723,689 995 985,09244 890 038,473 413 876,702,134,21,493,9
PETROCHEMIA-BLACHOWNIA SPÓŁKA AKCYJNA151 727 036,2157 385 977,63223 636 940,22111 732,310,10,20,162,2
DESTYLACJE POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ69 620 176,6541 088 669,06149 261 083,701 879 148,472,74,61,341,0
Grupa Kapitałowa GRYFSKAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)105 172 612,3172 930 580,02125 886 359,8713 928 954,4913,219,111,130,7
GRYFSKAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)94 767 924,7668 620 779,49124 931 159,1414 171 610,4115,020,711,327,6
PCC SYNTEZA SPÓŁKA AKCYJNA41 421 940,918 761 840,08108 688 668,741 956 854,184,722,31,878,9
SOLVENT WISTOL SPÓŁKA AKCYJNA44 061 829,0020 774 863,2598 244 260,234 580 600,8010,422,14,752,9
DJCHEM CHEMICALS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA33 723 025,5726 095 356,4053 886 270,705 996 312,6717,823,011,122,6
BIOETANOL AEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 558 500,0011 895 972,0037 879 554,48-2 258 089,00-6,7-19,0-6,064,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.