Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 521 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 287
31 marca 20101 336
30 czerwca 20101 360
30 września 20101 380
31 grudnia 20101 390
31 marca 20111 406
30 czerwca 20111 404
30 września 20111 407
31 grudnia 20111 415
31 marca 20121 428
30 czerwca 20121 448
30 września 20121 448
31 grudnia 20121 460
31 marca 20131 466
30 czerwca 20131 487
30 września 20131 481
31 grudnia 20131 479
31 marca 20141 511
30 czerwca 20141 521
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,2% ogółu), wielkopolskie (12,6% ogółu) oraz śląskie (12,0% ogółu).

mazowieckie26117,2%
wielkopolskie19212,6%
śląskie18312,0%
łódzkie1187,8%
małopolskie1056,9%
kujawsko-pomorskie1006,6%
zachodniopomorskie905,9%
pomorskie895,9%
dolnośląskie855,6%
podkarpackie684,5%
lubelskie654,3%
lubuskie402,6%
opolskie392,6%
świętokrzyskie362,4%
warmińsko-mazurskie332,2%
podlaskie171,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (43,9% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (37,3% podmiotów) oraz spółki cywilne (10,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza66743,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością56737,3%
spółki cywilne15810,4%
spółki akcyjne453,0%
spółki jawne392,6%
spółki komandytowe281,8%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych120,8%
spółki komandytowo-akcyjne30,2%
spółdzielnie20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (75,7% podmiotów), własność zagraniczna (8,5% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (7,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 15275,7%
własność zagraniczna1298,5%
własność prywatna krajowa pozostała1197,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych372,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej251,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej231,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej191,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,2%
własność państwowych osób prawnych30,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,2%
pozostałe80,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (80,7% podmiotów) i od 10 do 49 (13,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 22880,7%
od 10 do 49 zatrudnionych21013,8%
od 50 do 249 zatrudnionych593,9%
powyżej 250 zatrudnionych241,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 największych (pod względem sumy przychodów netto) spośród 6 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Trzy podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (7,1 mld zł), produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (5,1 mld zł) oraz produkcja nawozów i związków azotowych (4,9 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.1)19 321 028 184,4610 464 996 234,7620 633 850 219,24495 345 919,712,64,72,445,8
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14)6 221 195 085,342 926 589 296,107 119 607 932,8895 297 628,831,53,31,353,0
Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16)4 061 879 345,151 552 722 309,505 067 751 414,7885 857 600,862,15,51,761,8
Produkcja nawozów i związków azotowych (PKD 20.15)3 959 322 120,112 580 372 676,734 895 739 414,7794 711 745,502,43,71,934,8
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13)2 403 192 127,331 709 342 771,171 666 758 904,88100 247 368,144,25,96,028,9
Produkcja gazów technicznych (PKD 20.11)2 500 068 197,871 584 342 098,711 631 824 459,36107 881 814,684,36,86,636,6
Produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12)175 371 308,66111 627 082,55252 168 092,5711 349 761,706,510,24,536,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 73 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa BASELL ORLEN POLYOLEFINSSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3,0 mld zł), BASELL ORLEN POLYOLEFINSSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,9 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" SPÓŁKA AKCYJNA (2,0 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa BASELL ORLEN POLYOLEFINSSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 403 474 900,00943 772 400,003 028 827 200,0097 692 300,364,110,43,260,7
BASELL ORLEN POLYOLEFINSSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 311 754 300,26865 650 900,002 949 405 500,0080 772 700,003,59,32,762,6
Grupa Kapitałowa ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" SPÓŁKA AKCYJNA1 309 284 000,00750 000 000,002 022 636 000,2126 302 000,002,03,51,342,7
ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" SPÓŁKA AKCYJNA1 266 078 000,30553 898 000,002 018 224 000,0034 920 000,002,86,31,756,3
ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SPÓŁKA AKCYJNA (*)2 039 460 828,131 645 004 059,001 980 480 497,6835 535 416,141,72,21,819,3
Grupa Kapitałowa ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA3 313 407 000,001 950 102 000,001 901 784 000,30400 758 000,0012,120,621,141,2
Grupa Kapitałowa ZAK SPÓŁKA AKCYJNA1 481 190 874,29834 134 085,461 791 597 502,0332 435 197,122,23,91,843,7
ZAK SPÓŁKA AKCYJNA1 460 625 410,00816 847 082,651 759 420 197,4930 316 727,352,13,71,744,1
ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA1 595 027 000,001 122 223 000,131 549 753 000,0060 656 000,003,85,43,929,6
Grupa Kapitałowa ZAKŁADY CHEMICZNE ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA597 090 656,68127 523 439,981 003 881 885,82-47 487 820,85-8,0-37,2-4,778,6
ZAKŁADY CHEMICZNE ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA585 138 224,24123 017 545,40986 423 651,22-50 577 887,86-8,6-41,1-5,179,0
Grupa Kapitałowa PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA1 080 276 683,41292 024 123,00913 991 335,0017 147 508,001,65,91,973,0
PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA989 590 792,58295 186 327,00838 293 001,0024 571 915,002,58,32,970,2
Grupa Kapitałowa SODA POLSKA CIECH SPÓŁKA AKCYJNA1 123 331 000,00754 271 000,26773 885 000,0032 306 000,002,94,34,232,9
Grupa Kapitałowa INOWROCŁAWSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE SODA MĄTWY SPÓŁKA AKCYJNA1 107 389 000,29379 473 000,00773 881 000,0064 954 000,005,917,18,465,7
SODA POLSKA CIECH SPÓŁKA AKCYJNA1 107 780 705,04751 331 647,37747 343 473,6930 945 293,932,84,14,132,2
Grupa Kapitałowa KGHM ECOREN SPÓŁKA AKCYJNA485 791 699,62323 676 362,43587 615 122,07-25 387 889,31-5,2-7,8-4,333,4
Grupa Kapitałowa AIR PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)833 034 000,21667 029 900,00544 775 400,0010 309 100,001,21,61,919,9
AIR PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)820 709 900,00665 280 100,00487 554 800,0013 178 300,231,62,02,718,9
ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA-SARZYNA" SPÓŁKA AKCYJNA354 961 143,37214 580 872,38472 331 009,477 329 019,662,13,41,639,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.