Podsumowanie

Dział ten obejmuje przetwarzanie surowców organicznych i nieorganicznych w wyniku procesów chemicznych w wyroby chemiczne obejmujące:

  • produkcję podstawowych chemikaliów,
  • produkcję pośrednich i finalnych wyrobów chemicznych wytworzonych w wyniku transformacji podstawowych surowców.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 4 463 aktywne podmioty działające w tej branży, o 2,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 872
31 marca 20103 995
30 czerwca 20104 033
30 września 20104 100
31 grudnia 20104 135
31 marca 20114 157
30 czerwca 20114 166
30 września 20114 194
31 grudnia 20114 178
31 marca 20124 201
30 czerwca 20124 262
30 września 20124 294
31 grudnia 20124 299
31 marca 20134 301
30 czerwca 20134 346
30 września 20134 364
31 grudnia 20134 364
31 marca 20144 442
30 czerwca 20144 463
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (23,7% ogółu), śląskie (11,8% ogółu) oraz wielkopolskie (10,4% ogółu).

mazowieckie1 05823,7%
śląskie52511,8%
wielkopolskie46510,4%
małopolskie3517,9%
łódzkie3507,8%
pomorskie2796,3%
kujawsko-pomorskie2766,2%
dolnośląskie2736,1%
zachodniopomorskie1824,1%
podkarpackie1603,6%
lubelskie1403,1%
świętokrzyskie1022,3%
lubuskie892,0%
opolskie851,9%
warmińsko-mazurskie691,5%
podlaskie591,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (43,2% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (35,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (13,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 92843,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 59335,7%
spółki cywilne59313,3%
spółki jawne1373,1%
spółki akcyjne1042,3%
spółki komandytowe611,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych170,4%
spółki komandytowo-akcyjne160,4%
spółdzielnie140,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (77,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (8,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (7,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 47477,8%
własność prywatna krajowa pozostała3618,1%
własność zagraniczna3137,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1092,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej711,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej561,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej441,0%
własność państwowych osób prawnych80,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,1%
pozostałe130,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (81,9% podmiotów) i od 10 do 49 (12,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 65481,9%
od 10 do 49 zatrudnionych57712,9%
od 50 do 249 zatrudnionych1743,9%
powyżej 250 zatrudnionych581,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 największych (pod względem sumy przychodów netto) spośród 6 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Trzy podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (20,6 mld zł), produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych (7,6 mld zł) oraz produkcja pozostałych wyrobów chemicznych (4,1 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20)31 903 405 856,7518 026 618 065,4236 606 420 623,961 537 126 710,874,88,54,243,5
Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.1)19 321 028 184,4610 464 996 234,7620 633 850 219,24495 345 919,712,64,72,445,8
Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.4)5 959 393 958,443 736 361 801,187 639 893 835,81635 449 973,9710,717,08,337,3
Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych (PKD 20.5)2 865 123 292,681 550 694 150,884 102 466 264,94187 518 085,096,512,14,645,9
Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (PKD 20.3)3 021 671 534,361 899 660 730,653 579 880 000,01199 694 035,666,610,55,637,1
Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (PKD 20.2)488 573 765,69295 382 995,05375 695 304,988 952 247,681,83,02,439,5
Produkcja włókien chemicznych (PKD 20.6)247 615 121,1279 522 152,90274 634 998,9810 166 448,764,112,83,767,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 196 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa BASELL ORLEN POLYOLEFINSSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3,0 mld zł), BASELL ORLEN POLYOLEFINSSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,9 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" SPÓŁKA AKCYJNA (2,0 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa BASELL ORLEN POLYOLEFINSSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 403 474 900,00943 772 400,003 028 827 200,0097 692 300,364,110,43,260,7
BASELL ORLEN POLYOLEFINSSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 311 754 300,26865 650 900,002 949 405 500,0080 772 700,003,59,32,762,6
Grupa Kapitałowa ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" SPÓŁKA AKCYJNA1 309 284 000,00750 000 000,002 022 636 000,2126 302 000,002,03,51,342,7
ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" SPÓŁKA AKCYJNA1 266 078 000,30553 898 000,002 018 224 000,0034 920 000,002,86,31,756,3
ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SPÓŁKA AKCYJNA (*)2 039 460 828,131 645 004 059,001 980 480 497,6835 535 416,141,72,21,819,3
Grupa Kapitałowa ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA3 313 407 000,001 950 102 000,001 901 784 000,30400 758 000,0012,120,621,141,2
Grupa Kapitałowa ZAK SPÓŁKA AKCYJNA1 481 190 874,29834 134 085,461 791 597 502,0332 435 197,122,23,91,843,7
ZAK SPÓŁKA AKCYJNA1 460 625 410,00816 847 082,651 759 420 197,4930 316 727,352,13,71,744,1
ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA1 595 027 000,001 122 223 000,131 549 753 000,0060 656 000,003,85,43,929,6
RECKITT BENCKISER PRODUCTION (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ692 636 900,41254 565 000,001 498 015 600,0089 012 600,0012,935,05,963,3
L'OREAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ268 219 746,54113 218 677,221 024 028 953,85109 405 392,3540,896,610,757,8
Grupa Kapitałowa ZAKŁADY CHEMICZNE ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA597 090 656,68127 523 439,981 003 881 885,82-47 487 820,85-8,0-37,2-4,778,6
ZAKŁADY CHEMICZNE ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA585 138 224,24123 017 545,40986 423 651,22-50 577 887,86-8,6-41,1-5,179,0
Grupa Kapitałowa PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA1 080 276 683,41292 024 123,00913 991 335,0017 147 508,001,65,91,973,0
Grupa Kapitałowa PPG POLIFARB CIESZYN SPÓŁKA AKCYJNA720 500 000,00504 196 000,00862 067 000,0057 826 000,288,011,56,730,0
PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA989 590 792,58295 186 327,00838 293 001,0024 571 915,002,58,32,970,2
Grupa Kapitałowa SODA POLSKA CIECH SPÓŁKA AKCYJNA1 123 331 000,00754 271 000,26773 885 000,0032 306 000,002,94,34,232,9
Grupa Kapitałowa INOWROCŁAWSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE SODA MĄTWY SPÓŁKA AKCYJNA1 107 389 000,29379 473 000,00773 881 000,0064 954 000,005,917,18,465,7
SODA POLSKA CIECH SPÓŁKA AKCYJNA1 107 780 705,04751 331 647,37747 343 473,6930 945 293,932,84,14,132,2
INDORAMA POLYMERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ281 919 347,44135 813 686,17610 974 959,4811 087 045,843,98,21,851,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.