Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (43,2% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (35,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (13,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 92843,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 59335,7%
spółki cywilne59313,3%
spółki jawne1373,1%
spółki akcyjne1042,3%
spółki komandytowe611,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych170,4%
spółki komandytowo-akcyjne160,4%
spółdzielnie140,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki akcyjne
spółki komandytowe
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółki komandytowo-akcyjne
spółdzielnie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (61,2% największych podmiotów), spółki akcyjne (31,6% największych podmiotów) oraz spółki komandytowe (2,0% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością12061,2%
spółki akcyjne6231,6%
spółki komandytowe42,0%
spółki jawne42,0%
indywidualna działalność gospodarcza31,5%
spółki komandytowo-akcyjne10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.