Podsumowanie

Grupa ta obejmuje produkcję materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, klejów, olejków eterycznych i wyrobów chemicznych gdzie indziej niesklasyfikowanych, np. chemikaliów fotograficznych (włączając błony i papier światłoczuły), złożonych odczynników diagnostycznych itp. 

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 744 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009647
31 marca 2010669
30 czerwca 2010674
30 września 2010676
31 grudnia 2010689
31 marca 2011692
30 czerwca 2011707
30 września 2011713
31 grudnia 2011711
31 marca 2012710
30 czerwca 2012719
30 września 2012726
31 grudnia 2012725
31 marca 2013721
30 czerwca 2013732
30 września 2013731
31 grudnia 2013731
31 marca 2014744
30 czerwca 2014744
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (26,3% ogółu), śląskie (13,6% ogółu) oraz wielkopolskie (8,3% ogółu).

mazowieckie19626,3%
śląskie10113,6%
wielkopolskie628,3%
dolnośląskie577,7%
kujawsko-pomorskie537,1%
łódzkie516,9%
małopolskie476,3%
pomorskie375,0%
podkarpackie283,8%
lubelskie253,4%
zachodniopomorskie212,8%
świętokrzyskie192,6%
opolskie162,2%
lubuskie131,7%
warmińsko-mazurskie121,6%
podlaskie60,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (42,2% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (37,5% podmiotów) oraz spółki cywilne (11,8% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością31442,2%
indywidualna działalność gospodarcza27937,5%
spółki cywilne8811,8%
spółki akcyjne233,1%
spółki jawne233,1%
spółki komandytowe101,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych30,4%
spółki komandytowo-akcyjne30,4%
spółdzielnie10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (77,0% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (7,8% podmiotów) oraz własność zagraniczna (6,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych57377,0%
własność prywatna krajowa pozostała587,8%
własność zagraniczna476,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych243,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej182,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej81,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej60,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,4%
własność państwowych osób prawnych30,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,3%
pozostałe20,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (83,2% podmiotów) i od 10 do 49 (11,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych61983,2%
od 10 do 49 zatrudnionych8711,7%
od 50 do 249 zatrudnionych334,4%
powyżej 250 zatrudnionych50,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (2,3 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych (PKD 20.5)2 865 123 292,681 550 694 150,884 102 466 264,94187 518 085,096,512,14,645,9
Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59)1 519 817 291,86772 609 885,872 318 122 717,2569 020 561,314,58,93,049,2
Produkcja klejów (PKD 20.52)997 852 872,91607 809 162,781 243 870 167,64105 938 055,0310,617,48,539,1
Produkcja materiałów wybuchowych (PKD 20.51)347 453 127,91170 275 102,23540 473 380,0512 559 468,753,67,42,351,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 36 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to INDORAMA POLYMERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (611,0 mln zł), KOMAGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (499,3 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa KREISEL-TECHNIKA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (266,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
INDORAMA POLYMERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ281 919 347,44135 813 686,17610 974 959,4811 087 045,843,98,21,851,8
KOMAGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ270 667 115,502 630 508,14499 285 875,117 981 642,953,0303,41,699,0
Grupa Kapitałowa KREISEL-TECHNIKA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ190 860 756,7258 682 293,49266 630 843,27683 670,220,41,20,369,3
KREISEL-TECHNIKA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ174 266 633,6659 118 295,49262 728 935,581 330 991,870,82,30,566,1
MAPEI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ249 523 304,57205 017 237,62257 631 877,9340 719 828,1816,319,915,817,8
NITROERG SPÓŁKA AKCYJNA161 086 376,14100 829 251,80253 284 858,592 042 803,421,32,00,837,4
SILEKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ130 273 000,0052 883 000,26241 642 000,0056 000,000,00,10,059,4
PIPELIFE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA163 941 700,00120 376 700,00239 266 300,317 942 600,004,86,63,326,6
Grupa Kapitałowa BORYSZEW ERG SPÓŁKA AKCYJNA256 548 000,00186 182 000,00192 020 000,146 732 000,002,63,63,527,4
BORYSZEW ERG SPÓŁKA AKCYJNA254 403 000,00184 248 000,00186 958 000,006 516 000,182,63,53,527,6
MINOVA-EKOCHEM SPÓŁKA AKCYJNA (*)156 549 000,00105 267 500,26143 150 700,0040 398 600,0025,838,428,232,8
ZAKŁADY CHEMICZNE "NITRO-CHEM" SPÓŁKA AKCYJNA89 706 546,4424 999 659,03138 246 006,3010 582 571,4711,842,37,772,1
MAXAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)64 059 716,5620 184 389,86109 429 880,57-148 040,22-0,2-0,7-0,168,5
Grupa Kapitałowa ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" SPÓŁKA AKCYJNA (*)86 279 345,0721 489 230,9096 433 025,38-3 387 240,56-3,9-15,8-3,575,1
SOPRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ50 116 000,0037 307 000,2088 256 000,006 715 000,0013,418,07,625,6
ORGANIKA-CAR SPÓŁKA AKCYJNA (*)51 648 941,8217 854 962,6681 604 051,96-2 720 479,32-5,3-15,2-3,365,4
GREINPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ82 418 259,0462 718 998,4179 118 966,227 334 200,298,911,79,323,9
LIBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 892 887,0612 206 861,1171 085 866,125 194 920,8914,142,67,366,9
COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE PIOTRKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 337 000,2422 900 000,0066 412 000,003 860 000,0013,216,95,821,9
ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA" SPÓŁKA AKCYJNA (*)41 682 909,9411 734 930,2664 202 455,12-2 253 129,35-5,4-19,2-3,571,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.