Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (77,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (8,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (7,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 47477,8%
własność prywatna krajowa pozostała3618,1%
własność zagraniczna3137,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1092,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej711,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej561,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej441,0%
własność państwowych osób prawnych80,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,1%
pozostałe130,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność państwowych osób prawnych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (31,6% największych podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (24,0% największych podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (14,8% największych podmiotów).

własność zagraniczna6231,6%
własność krajowych osób fizycznych4724,0%
własność prywatna krajowa pozostała2914,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej105,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych94,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej73,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej73,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej73,6%
własność państwowych osób prawnych42,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych31,5%
pozostałe94,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność zagraniczna (29,8% sumy kapitałów własnych), własność prywatna krajowa pozostała (16,1% sumy kapitałów własnych) oraz własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa (15,5% sumy kapitałów własnych).

własność zagraniczna5 335 041 737,24 zł29,8%
własność prywatna krajowa pozostała2 877 315 777,70 zł16,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa2 767 227 059,00 zł15,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1 418 711 116,13 zł7,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1 360 862 527,62 zł7,6%
własność krajowych osób fizycznych1 350 100 246,19 zł7,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej1 053 147 639,75 zł5,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1 042 489 896,41 zł5,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych227 813 746,13 zł1,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej135 931 905,26 zł0,8%
pozostałe305 859 728 zł1,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.