Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 89 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200983
31 marca 201085
30 czerwca 201085
30 września 201087
31 grudnia 201087
31 marca 201185
30 czerwca 201185
30 września 201184
31 grudnia 201181
31 marca 201283
30 czerwca 201284
30 września 201284
31 grudnia 201284
31 marca 201389
30 czerwca 201387
30 września 201387
31 grudnia 201386
31 marca 201489
30 czerwca 201489
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (25,8% ogółu), śląskie (23,6% ogółu) oraz łódzkie (14,6% ogółu).

mazowieckie2325,8%
śląskie2123,6%
łódzkie1314,6%
wielkopolskie910,1%
dolnośląskie55,6%
pomorskie33,4%
świętokrzyskie33,4%
małopolskie33,4%
kujawsko-pomorskie22,2%
zachodniopomorskie22,2%
podkarpackie22,2%
opolskie11,1%
lubelskie11,1%
lubuskie11,1%
warmińsko-mazurskie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (40,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (30,3% podmiotów) oraz spółki cywilne (14,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3640,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2730,3%
spółki cywilne1314,6%
spółki jawne77,9%
spółki akcyjne55,6%
spółki komandytowo-akcyjne11,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (78,7% podmiotów), własność zagraniczna (5,6% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych7078,7%
własność zagraniczna55,6%
własność prywatna krajowa pozostała44,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej44,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych33,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych11,1%
własność państwowych osób prawnych11,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej11,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (83,1% podmiotów) i od 10 do 49 (11,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych7483,1%
od 10 do 49 zatrudnionych1011,2%
od 50 do 249 zatrudnionych33,4%
powyżej 250 zatrudnionych22,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (PKD 20.2)488 573 765,69295 382 995,05375 695 304,988 952 247,681,83,02,439,5
Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (PKD 20.20)488 573 765,69295 382 995,05375 695 304,988 952 247,681,83,02,439,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 5 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA-AZOT" SPÓŁKA AKCYJNA (121,9 mln zł), Grupa Kapitałowa AZOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (121,8 mln zł) oraz MAKHTESHIM AGAN AGRO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (113,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ZAKŁADY CHEMICZNE "ORGANIKA-AZOT" SPÓŁKA AKCYJNA113 826 871,0445 496 002,02121 893 042,34501 044,800,41,10,460,0
Grupa Kapitałowa AZOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ114 430 748,7622 948 052,01121 829 518,36216 085,170,20,90,280,0
MAKHTESHIM AGAN AGRO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (*)113 933 053,3646 597 891,00113 680 351,39774 208,980,71,70,759,1
MONSANTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)228 351 572,25178 319 377,29112 278 312,906 443 228,612,83,65,721,9
FREGATA SPÓŁKA AKCYJNA28 807 601,4821 336 831,2527 743 998,92227 654,830,81,10,825,9
AZOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 654 668,403 632 894,0999 600,241 006 110,4627,527,71 000,00,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.