Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 637 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009522
31 marca 2010544
30 czerwca 2010545
30 września 2010563
31 grudnia 2010561
31 marca 2011559
30 czerwca 2011565
30 września 2011569
31 grudnia 2011567
31 marca 2012570
30 czerwca 2012585
30 września 2012595
31 grudnia 2012595
31 marca 2013600
30 czerwca 2013607
30 września 2013614
31 grudnia 2013615
31 marca 2014626
30 czerwca 2014637
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (18,4% ogółu), śląskie (13,2% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

mazowieckie11718,4%
śląskie8413,2%
wielkopolskie639,9%
małopolskie599,3%
dolnośląskie507,8%
łódzkie487,5%
pomorskie365,7%
kujawsko-pomorskie345,3%
podkarpackie335,2%
zachodniopomorskie253,9%
świętokrzyskie213,3%
lubelskie172,7%
opolskie162,5%
lubuskie121,9%
podlaskie121,9%
warmińsko-mazurskie101,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (46,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (34,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (12,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza29546,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością21934,4%
spółki cywilne8212,9%
spółki jawne182,8%
spółki akcyjne91,4%
spółki komandytowe81,3%
spółki komandytowo-akcyjne50,8%
spółdzielnie10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (78,6% podmiotów), własność zagraniczna (7,7% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (6,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych50178,6%
własność zagraniczna497,7%
własność prywatna krajowa pozostała446,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej142,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych132,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej111,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,6%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (82,9% podmiotów) i od 10 do 49 (12,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych52882,9%
od 10 do 49 zatrudnionych8112,7%
od 50 do 249 zatrudnionych233,6%
powyżej 250 zatrudnionych50,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (PKD 20.3)3 021 671 534,361 899 660 730,653 579 880 000,01199 694 035,666,610,55,637,1
Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (PKD 20.30)3 021 671 534,361 899 660 730,653 579 880 000,01199 694 035,666,610,55,637,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 29 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa PPG POLIFARB CIESZYN SPÓŁKA AKCYJNA (862,1 mln zł), AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (568,6 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa FABRYKA FARB I LAKIERÓW "ŚNIEŻKA" SPÓŁKA AKCYJNA (531,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa PPG POLIFARB CIESZYN SPÓŁKA AKCYJNA720 500 000,00504 196 000,00862 067 000,0057 826 000,288,011,56,730,0
AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ424 082 000,20118 793 000,00568 563 000,006 924 000,001,65,81,272,0
Grupa Kapitałowa FABRYKA FARB I LAKIERÓW "ŚNIEŻKA" SPÓŁKA AKCYJNA366 762 000,00215 212 000,13531 699 000,0047 516 000,0013,022,18,941,3
PPG POLIFARB CIESZYN SPÓŁKA AKCYJNA479 584 078,54370 564 835,46464 890 596,3512 174 313,312,53,32,622,7
FABRYKA FARB I LAKIERÓW "ŚNIEŻKA" SPÓŁKA AKCYJNA362 231 000,17195 806 000,00413 037 000,0035 963 000,009,918,48,745,9
PPG DECO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ504 670 907,97393 332 387,39403 528 582,1128 638 460,895,77,37,122,1
Grupa Kapitałowa NOVOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ236 930 873,73179 590 135,71281 206 948,3414 063 761,795,97,85,024,2
ORION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ172 623 902,86119 450 739,71277 252 893,3031 481 942,8918,226,411,430,8
TIKKURILA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA123 411 800,2082 206 100,00233 599 000,0012 191 100,009,914,85,233,4
NOVOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ217 728 160,99194 996 693,17206 111 408,0215 619 471,727,28,07,610,4
PAINT - SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ43 465 883,475 140 315,53132 684 402,752 321 648,275,345,21,888,2
FARBY KABE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ63 884 756,2951 286 691,89100 284 390,017 851 683,0012,315,37,819,7
SIEGWERK POLAND MARKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 822 165,3124 855 484,4382 338 584,4414 589 459,9037,658,717,736,0
STO-ISPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ71 096 517,3064 068 424,9979 630 096,156 500 942,239,110,28,29,9
CARINA SILICONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 623 523,2916 476 208,0073 256 022,003 788 362,0010,623,05,253,8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE UNICELL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 307 309,3016 101 623,8261 745 432,846 108 126,4120,237,99,946,9
LAKMA SAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 711 437,9527 454 648,3250 193 078,14874 322,622,13,21,735,7
TROTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ35 582 864,7332 611 236,3746 654 393,874 289 406,7512,113,29,28,4
BECKER FARBY PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 434 000,1510 142 200,0044 987 400,00988 200,003,19,72,267,7
DYRUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 789 172,0017 563 281,0043 125 667,002 549 006,265,614,55,961,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.