Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (23,7% ogółu), śląskie (11,8% ogółu) oraz wielkopolskie (10,4% ogółu).

mazowieckie1 05823,7%
śląskie52511,8%
wielkopolskie46510,4%
małopolskie3517,9%
łódzkie3507,8%
pomorskie2796,3%
kujawsko-pomorskie2766,2%
dolnośląskie2736,1%
zachodniopomorskie1824,1%
podkarpackie1603,6%
lubelskie1403,1%
świętokrzyskie1022,3%
lubuskie892,0%
opolskie851,9%
warmińsko-mazurskie691,5%
podlaskie591,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
łódzkie
pomorskie
kujawsko-pomorskie
dolnośląskie
zachodniopomorskie
podkarpackie
lubelskie
świętokrzyskie
lubuskie
opolskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (21,9% ogółu), śląskie (13,3% ogółu) oraz dolnośląskie (11,7% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 196 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie4321,9%
śląskie2613,3%
dolnośląskie2311,7%
podkarpackie157,7%
małopolskie157,7%
wielkopolskie147,1%
kujawsko-pomorskie147,1%
pomorskie105,1%
łódzkie94,6%
zachodniopomorskie94,6%
opolskie84,1%
lubuskie42,0%
lubelskie31,5%
warmińsko-mazurskie10,5%
świętokrzyskie10,5%
podlaskie10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.