Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje produkcję gazów nieorganicznych w stanie ciekłym lub sprężonym dla zastosowań przemysłowych lub medycznych:

  • pierwiastków chemicznych w stanie gazowym,
  • powietrza w stanie ciekłym lub sprężonym,
  • gazów chłodniczych,
  • mieszanek gazów technicznych,
  • gazów obojętnych, jak dwutlenek węgla,
  • gazów izolacyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • górnictwa metanu, etanu, butanu lub propanu, sklasyfikowanego w 06.20.Z,
  • produkcji gazów opałowych takich jak etan, butan lub propan wytworzonych w procesie rafinacji ropy naftowej, sklasyfikowanej w 19.20.Z,
  • produkcji paliw gazowych z węgla, odpadów itp. sklasyfikowanej w 35.21.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 97 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 10,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200957
31 marca 201065
30 czerwca 201061
30 września 201065
31 grudnia 201069
31 marca 201170
30 czerwca 201173
30 września 201175
31 grudnia 201173
31 marca 201276
30 czerwca 201278
30 września 201279
31 grudnia 201279
31 marca 201383
30 czerwca 201388
30 września 201389
31 grudnia 201390
31 marca 201495
30 czerwca 201497
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (22,7% ogółu), śląskie (18,6% ogółu) oraz pomorskie (9,3% ogółu).

mazowieckie2222,7%
śląskie1818,6%
pomorskie99,3%
małopolskie88,2%
kujawsko-pomorskie77,2%
wielkopolskie66,2%
lubelskie55,2%
dolnośląskie44,1%
zachodniopomorskie44,1%
lubuskie44,1%
warmińsko-mazurskie22,1%
opolskie22,1%
łódzkie22,1%
podkarpackie22,1%
podlaskie11,0%
świętokrzyskie11,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (50,5% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (34,0% podmiotów) oraz spółki jawne (5,2% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4950,5%
indywidualna działalność gospodarcza3334,0%
spółki jawne55,2%
spółki komandytowe44,1%
spółki cywilne44,1%
spółki akcyjne22,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (62,9% podmiotów), własność zagraniczna (17,5% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (6,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych6162,9%
własność zagraniczna1717,5%
własność prywatna krajowa pozostała66,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej44,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej33,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej33,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych33,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (75,3% podmiotów) i od 10 do 49 (13,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych7375,3%
od 10 do 49 zatrudnionych1313,4%
od 50 do 249 zatrudnionych77,2%
powyżej 250 zatrudnionych44,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z)2 500 068 197,871 584 342 098,711 631 824 459,36107 881 814,684,36,86,636,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 9 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa AIR PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (544,8 mln zł), AIR PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (487,6 mln zł) oraz LINDE GAZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (395,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa AIR PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)833 034 000,21667 029 900,00544 775 400,0010 309 100,001,21,61,919,9
AIR PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)820 709 900,00665 280 100,00487 554 800,0013 178 300,231,62,02,718,9
LINDE GAZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ606 690 659,24418 601 795,49395 729 423,9443 495 745,857,210,411,031,0
MESSER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ238 842 619,00120 667 082,32237 685 655,00548 052,000,20,50,249,5
AIR LIQUIDE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ430 294 879,81139 935 004,96179 342 929,028 209 819,451,95,94,667,5
ALKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ159 479 471,47119 152 449,42148 759 760,0921 106 959,4313,217,714,225,3
ELOROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ125 787 488,0049 410 853,3460 905 609,0015 757 941,0012,531,925,960,7
KAESER KOMPRESSOREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 958 539,6324 337 560,6257 649 588,843 565 040,1611,914,76,218,8
LG CHEM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ66 367 459,4427 863 052,4645 944 114,04456 732,530,71,61,058,0
EUROGAZ-GDYNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 937 182,3219 094 201,6118 252 579,941 563 224,577,18,28,613,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.