Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (61,9% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (20,9% podmiotów) oraz spółki akcyjne (6,8% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością21961,9%
indywidualna działalność gospodarcza7420,9%
spółki akcyjne246,8%
spółki cywilne195,4%
spółki komandytowe82,3%
spółki jawne41,1%
spółki komandytowo-akcyjne30,8%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,6%
spółdzielnie10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
indywidualna działalność gospodarcza
spółki akcyjne
spółki cywilne
spółki komandytowe
spółki jawne
spółki komandytowo-akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółdzielnie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 2 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (52,4% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1152,4%
spółki akcyjne1047,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.