Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 30 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,2% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200926
31 marca 201029
30 czerwca 201031
30 września 201032
31 grudnia 201032
31 marca 201133
30 czerwca 201134
30 września 201132
31 grudnia 201131
31 marca 201232
30 czerwca 201231
30 września 201232
31 grudnia 201233
31 marca 201333
30 czerwca 201331
30 września 201331
31 grudnia 201330
31 marca 201429
30 czerwca 201430
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (43,3% ogółu), mazowieckie (23,3% ogółu) oraz podkarpackie (6,7% ogółu).

śląskie1343,3%
mazowieckie723,3%
podkarpackie26,7%
zachodniopomorskie26,7%
dolnośląskie26,7%
warmińsko-mazurskie13,3%
opolskie13,3%
małopolskie13,3%
łódzkie13,3%
wielkopolskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubelskie00,0%
lubuskie00,0%
podlaskie00,0%
pomorskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (63,3% podmiotów) oraz indywidualna działalność gospodarcza (20,0% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1963,3%
indywidualna działalność gospodarcza620,0%
spółki akcyjne310,0%
spółki cywilne13,3%
spółki jawne13,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (66,7% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (10,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (10,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2066,7%
własność prywatna krajowa pozostała310,0%
własność zagraniczna310,0%
własność skarbu państwa13,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej13,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej13,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych13,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (56,7% podmiotów) i od 10 do 49 (23,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1756,7%
od 10 do 49 zatrudnionych723,3%
powyżej 250 zatrudnionych413,3%
od 50 do 249 zatrudnionych26,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.1)4 359 828 162,082 411 896 549,998 459 558 347,68537 333 067,9812,322,36,444,7
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.10)4 359 828 162,082 411 896 549,998 459 558 347,68537 333 067,9812,322,36,444,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 6 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to POLSKI KOKS SPÓŁKA AKCYJNA (3,4 mld zł), Grupa Kapitałowa KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,9 mld zł) oraz KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,9 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
POLSKI KOKS SPÓŁKA AKCYJNA746 819 000,6076 345 968,143 413 295 045,7625 612 586,883,433,60,889,8
Grupa Kapitałowa KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 300 021 194,371 737 490 226,702 930 987 680,77328 861 882,0814,318,911,224,5
KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 257 588 498,781 716 928 912,952 930 215 250,09323 422 572,1114,318,811,024,0
Grupa Kapitałowa KOMBINAT KOKSOCHEMICZNY "ZABRZE" SPÓŁKA AKCYJNA775 348 503,70319 810 601,351 224 632 331,6497 400 711,2512,630,58,058,8
KOMBINAT KOKSOCHEMICZNY "ZABRZE" SPÓŁKA AKCYJNA762 929 072,21314 633 888,641 209 856 983,5494 915 530,7712,430,27,958,8
Grupa Kapitałowa WAŁBRZYSKIE ZAKŁADY KOKSOWNICZE "VICTORIA" SPÓŁKA AKCYJNA347 018 085,29188 605 217,89614 799 702,8173 803 029,2921,339,112,045,7
WAŁBRZYSKIE ZAKŁADY KOKSOWNICZE "VICTORIA" SPÓŁKA AKCYJNA346 021 259,11188 487 827,60614 495 500,4173 808 354,5221,339,212,045,5
KOKSOWNIA CZĘSTOCHOWA NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ211 502 332,6384 480 952,66241 430 568,3616 136 024,587,619,16,760,1
RUETGERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 968 000,0031 019 000,0050 265 000,003 438 000,189,811,16,811,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.