Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (26,8% ogółu), śląskie (18,9% ogółu) oraz małopolskie (9,3% ogółu).

mazowieckie9526,8%
śląskie6718,9%
małopolskie339,3%
wielkopolskie277,6%
kujawsko-pomorskie174,8%
pomorskie174,8%
dolnośląskie144,0%
łódzkie133,7%
podkarpackie123,4%
opolskie113,1%
lubelskie113,1%
zachodniopomorskie102,8%
lubuskie102,8%
świętokrzyskie82,3%
podlaskie61,7%
warmińsko-mazurskie30,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
małopolskie
wielkopolskie
kujawsko-pomorskie
pomorskie
dolnośląskie
łódzkie
podkarpackie
opolskie
lubelskie
zachodniopomorskie
lubuskie
świętokrzyskie
podlaskie
warmińsko-mazurskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (28,6% ogółu), mazowieckie (19,0% ogółu) oraz małopolskie (14,3% ogółu).

Na mapie zaznaczono 21 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

śląskie628,6%
mazowieckie419,0%
małopolskie314,3%
pomorskie314,3%
podkarpackie29,5%
dolnośląskie14,8%
opolskie14,8%
łódzkie14,8%
warmińsko-mazurskie00,0%
wielkopolskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
podlaskie00,0%
lubelskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.