Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • produkcję masy celulozowej polegającą na oddzielaniu włókien celulozowych od zanieczyszczeń zawartych w drewnie lub makulaturze,
  • produkcję papieru polegającą na łączeniu włókien w arkusze,
  • produkcję wyrobów z papieru, wytwarzanych różnymi technikami (poprzez cięcie, formowanie, pokrywanie i laminowanie).

Produkcja powyższych wyrobów jest zgrupowana w jednym dziale, ponieważ składa się z szeregu pionowo powiązanych ze sobą czynności. Często, wiele z nich jest wykonywanych w ramach tej samej jednostki.

Wyroby z papieru mogą zawierać nadruki (np. tapeta, papier ozdobny) pod warunkiem, że informacje w nich zawarte nie mają zasadniczego charakteru.

Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury sklasyfikowana jest w odpowiednich podklasach grupy 17.1. Natomiast pozostałe grupowania tego działu obejmują produkty przetworzone z papieru i tektury.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 896 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 970
31 marca 20104 256
30 czerwca 20104 400
30 września 20104 530
31 grudnia 20104 650
31 marca 20114 731
30 czerwca 20114 750
30 września 20114 757
31 grudnia 20114 756
31 marca 20124 758
30 czerwca 20124 783
30 września 20124 777
31 grudnia 20124 818
31 marca 20134 827
30 czerwca 20134 882
30 września 20134 892
31 grudnia 20134 895
31 marca 20144 887
30 czerwca 20144 896
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (18,5% ogółu), wielkopolskie (13,9% ogółu) oraz śląskie (12,3% ogółu).

mazowieckie90718,5%
wielkopolskie68013,9%
śląskie60212,3%
małopolskie4609,4%
łódzkie4248,7%
kujawsko-pomorskie3717,6%
dolnośląskie2465,0%
pomorskie2164,4%
podkarpackie1863,8%
zachodniopomorskie1513,1%
lubelskie1342,7%
warmińsko-mazurskie1182,4%
opolskie1082,2%
świętokrzyskie1072,2%
lubuskie1002,0%
podlaskie861,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (67,9% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,9% podmiotów) oraz spółki cywilne (10,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 32667,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością82816,9%
spółki cywilne48810,0%
spółki jawne1402,9%
spółki akcyjne440,9%
spółki komandytowe400,8%
spółdzielnie150,3%
spółki komandytowo-akcyjne80,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych40,1%
fundacje10,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (90,4% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4 42490,4%
własność prywatna krajowa pozostała2004,1%
własność zagraniczna1422,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych400,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej370,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej240,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej230,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej30,1%
własność państwowych osób prawnych20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (85,8% podmiotów) i od 10 do 49 (10,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych4 20285,8%
od 10 do 49 zatrudnionych49310,1%
od 50 do 249 zatrudnionych1663,4%
powyżej 250 zatrudnionych350,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja masy włóknistej, papieru i tektury (10,7 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17)15 233 025 225,878 089 852 570,7817 779 189 558,671 267 816 620,858,315,77,146,9
Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury (PKD 17.1)9 609 137 295,645 744 298 232,3310 709 091 550,161 010 863 035,9510,517,69,440,2
Produkcja wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.2)5 623 887 930,232 345 554 338,457 070 098 008,51256 953 584,904,611,03,658,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 109 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to MONDI ŚWIECIE SPÓŁKA AKCYJNA (2,3 mld zł), Grupa Kapitałowa MONDI ŚWIECIE SPÓŁKA AKCYJNA (2,3 mld zł) oraz INTERNATIONAL PAPER-KWIDZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,2 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
MONDI ŚWIECIE SPÓŁKA AKCYJNA2 345 765 108,851 432 553 653,252 264 653 301,29250 172 439,3510,717,511,138,9
Grupa Kapitałowa MONDI ŚWIECIE SPÓŁKA AKCYJNA2 319 698 111,951 433 769 789,432 263 673 509,51249 316 589,9110,817,411,038,2
INTERNATIONAL PAPER-KWIDZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 215 681 085,02941 815 588,172 176 218 771,29431 892 635,9935,545,919,922,5
UPM RAFLATAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ702 077 060,83378 951 680,671 063 310 980,7364 691 451,039,217,16,146,0
Grupa Kapitałowa STORA ENSO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA1 110 321 803,74960 503 849,22853 392 381,1946 431 553,334,24,85,413,5
STORA ENSO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA1 101 677 507,21954 472 761,34838 223 893,5841 503 262,393,84,45,013,4
ARCTIC PAPER KOSTRZYN SPÓŁKA AKCYJNA704 600 000,17371 239 000,00816 994 000,0029 592 000,004,28,03,647,3
ICT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ843 573 089,12402 708 614,33782 618 676,7599 617 625,2811,824,712,752,3
FABRYKA PAPIERU "MALTA-DECOR" SPÓŁKA AKCYJNA (*)825 356 176,02371 980 838,14620 429 615,2932 396 261,683,98,75,254,9
SCA HYGIENE PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ510 736 663,16122 060 191,70569 453 007,4312 729 805,522,510,42,276,1
SMURFIT KAPPA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ337 330 236,30-78 238 792,00462 310 944,001 537 882,000,5-2,00,3100,0
DS SMITH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (*)318 264 398,48263 503 794,66424 013 760,2938 953 059,4612,214,89,217,2
SCHATTDECOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ217 619 928,83200 712 325,37386 844 790,0136 898 341,9117,018,49,57,8
TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ246 827 457,59150 210 581,11347 991 165,1521 375 741,828,714,26,139,1
DELITISSUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ465 930 000,00246 617 000,26328 973 000,0016 416 000,003,56,75,047,1
ESSELTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ184 562 000,00134 053 000,00314 156 000,206 439 000,003,54,82,127,4
METSA TISSUE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ184 961 000,0081 000,00305 165 000,20-38 310 000,00-20,7-1 000,0-12,6100,0
WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ263 858 053,41159 014 946,64304 530 368,8724 005 172,769,115,17,939,7
KIMBERLY-CLARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ230 130 053,4788 134 792,47276 045 261,9914 934 526,526,517,05,461,7
MMP NEUPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ201 356 000,00125 175 400,00256 203 600,0019 495 300,319,715,67,637,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.