Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 615 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 757
31 marca 20104 026
30 czerwca 20104 160
30 września 20104 283
31 grudnia 20104 394
31 marca 20114 471
30 czerwca 20114 484
30 września 20114 480
31 grudnia 20114 477
31 marca 20124 472
30 czerwca 20124 500
30 września 20124 496
31 grudnia 20124 536
31 marca 20134 540
30 czerwca 20134 594
30 września 20134 606
31 grudnia 20134 604
31 marca 20144 604
30 czerwca 20144 615
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (18,6% ogółu), wielkopolskie (13,9% ogółu) oraz śląskie (12,2% ogółu).

mazowieckie85718,6%
wielkopolskie64013,9%
śląskie56312,2%
małopolskie4429,6%
łódzkie3988,6%
kujawsko-pomorskie3497,6%
dolnośląskie2305,0%
pomorskie2024,4%
podkarpackie1783,9%
zachodniopomorskie1393,0%
lubelskie1302,8%
warmińsko-mazurskie1112,4%
świętokrzyskie1002,2%
opolskie982,1%
lubuskie962,1%
podlaskie821,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (69,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (15,3% podmiotów) oraz spółki cywilne (10,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 21569,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością70815,3%
spółki cywilne47610,3%
spółki jawne1252,7%
spółki komandytowe340,7%
spółki akcyjne300,7%
spółdzielnie150,3%
spółki komandytowo-akcyjne50,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych40,1%
stowarzyszenia10,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (91,4% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,9% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4 21691,4%
własność prywatna krajowa pozostała1803,9%
własność zagraniczna1152,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych360,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej300,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej170,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej170,4%
własność państwowych osób prawnych20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (86,3% podmiotów) i od 10 do 49 (10,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 98586,3%
od 10 do 49 zatrudnionych46110,0%
od 50 do 249 zatrudnionych1463,2%
powyżej 250 zatrudnionych230,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Dwie podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (3,8 mld zł) oraz produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych (2,0 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.2)5 623 887 930,232 345 554 338,457 070 098 008,51256 953 584,904,611,03,658,3
Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (PKD 17.21)2 958 729 565,881 156 350 376,593 792 181 085,14139 401 281,634,712,13,760,9
Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych (PKD 17.22)1 580 699 278,63545 928 712,101 990 975 285,2629 694 657,391,95,41,565,5
Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23)529 090 114,29309 926 538,39821 529 463,9338 307 042,647,212,44,741,4
Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.29)538 971 017,50329 939 301,33442 620 904,5547 364 303,678,814,410,738,8
Produkcja tapet (PKD 17.24)16 397 953,933 409 410,0422 791 269,632 186 299,5713,364,19,679,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 85 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to SCA HYGIENE PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (569,5 mln zł), SMURFIT KAPPA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (462,3 mln zł) oraz DS SMITH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (424,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
SCA HYGIENE PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ510 736 663,16122 060 191,70569 453 007,4312 729 805,522,510,42,276,1
SMURFIT KAPPA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ337 330 236,30-78 238 792,00462 310 944,001 537 882,000,5-2,00,3100,0
DS SMITH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (*)318 264 398,48263 503 794,66424 013 760,2938 953 059,4612,214,89,217,2
TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ246 827 457,59150 210 581,11347 991 165,1521 375 741,828,714,26,139,1
ESSELTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ184 562 000,00134 053 000,00314 156 000,206 439 000,003,54,82,127,4
METSA TISSUE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ184 961 000,0081 000,00305 165 000,20-38 310 000,00-20,7-1 000,0-12,6100,0
KIMBERLY-CLARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ230 130 053,4788 134 792,47276 045 261,9914 934 526,526,517,05,461,7
MMP NEUPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ201 356 000,00125 175 400,00256 203 600,0019 495 300,319,715,67,637,8
BELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ141 711 623,75111 890 909,73193 144 115,798 742 964,536,27,84,521,0
MODEL OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ219 832 300,0080 108 000,00189 853 400,002 408 500,191,13,01,363,6
Grupa Kapitałowa EUROBOX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ105 994 700,0074 873 800,00167 138 500,003 812 300,173,65,12,329,4
EUROBOX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ106 532 500,2276 738 800,00167 020 600,003 086 700,002,94,01,928,0
EMERSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA97 299 945,7671 336 372,25166 983 527,8715 984 100,5416,422,49,626,7
AQUILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ59 944 000,0010 940 000,14153 382 000,001 860 000,003,117,01,281,8
DUNI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ67 374 271,4220 734 139,36149 977 172,992 785 728,544,113,41,969,2
AQUILA RADOMSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ129 823 000,2530 759 000,00140 250 000,0025 387 000,0019,682,518,176,3
SCHUMACHER PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ161 220 371,7634 055 207,16139 725 304,87-6 674 177,40-4,1-19,6-4,878,9
WEPA PROFESSIONAL PIECHOWICE SPÓŁKA AKCYJNA106 712 034,5027 425 615,66113 871 516,091 686 546,121,66,21,574,3
Grupa Kapitałowa BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA177 506 000,26133 544 000,00100 130 000,0014 659 000,008,311,014,624,8
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA167 316 000,00126 167 000,0097 247 000,2913 040 000,007,810,313,424,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.