Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 62 aktywne podmioty działające w tej branży, o 26,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200929
31 marca 201032
30 czerwca 201034
30 września 201036
31 grudnia 201037
31 marca 201138
30 czerwca 201138
30 września 201137
31 grudnia 201139
31 marca 201240
30 czerwca 201246
30 września 201244
31 grudnia 201245
31 marca 201352
30 czerwca 201349
30 września 201353
31 grudnia 201355
31 marca 201463
30 czerwca 201462
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (21,0% ogółu), małopolskie (12,9% ogółu) oraz lubelskie (11,3% ogółu).

mazowieckie1321,0%
małopolskie812,9%
lubelskie711,3%
wielkopolskie69,7%
śląskie58,1%
dolnośląskie46,5%
łódzkie46,5%
warmińsko-mazurskie34,8%
zachodniopomorskie34,8%
świętokrzyskie23,2%
podlaskie23,2%
opolskie11,6%
kujawsko-pomorskie11,6%
lubuskie11,6%
podkarpackie11,6%
pomorskie11,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (59,7% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (21,0% podmiotów) oraz spółki akcyjne (9,7% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3759,7%
indywidualna działalność gospodarcza1321,0%
spółki akcyjne69,7%
spółki cywilne23,2%
spółki komandytowo-akcyjne11,6%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych11,6%
spółki komandytowe11,6%
spółki jawne11,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (58,1% podmiotów), własność zagraniczna (17,7% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (11,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3658,1%
własność zagraniczna1117,7%
własność prywatna krajowa pozostała711,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej23,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej23,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych23,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej11,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej11,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (74,2% podmiotów) i powyżej 250 (11,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych4674,2%
powyżej 250 zatrudnionych711,3%
od 50 do 249 zatrudnionych58,1%
od 10 do 49 zatrudnionych46,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja wyrobów tytoniowych (PKD 12)4 981 851 419,552 549 085 929,5414 658 314 981,64179 581 480,733,67,01,248,8
Produkcja wyrobów tytoniowych (PKD 12.0)4 981 851 419,552 549 085 929,5414 658 314 981,64179 581 480,733,67,01,248,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 11 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to IMPERIAL TOBACCO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (5,6 mld zł), IMPERIAL TOBACCO POLSKA MANUFACTURING SPÓŁKA AKCYJNA (3,0 mld zł) oraz JTI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (2,4 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
IMPERIAL TOBACCO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (*)1 086 929 600,00431 665 800,005 600 015 600,2392 895 300,008,621,51,760,3
IMPERIAL TOBACCO POLSKA MANUFACTURING SPÓŁKA AKCYJNA (*)551 015 557,03319 129 529,122 991 481 867,36114 849 446,3420,836,03,842,1
JTI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ947 472 733,64605 778 847,622 388 301 637,74-125 369 589,70-13,2-20,7-5,336,1
BRITISH AMERICAN TOBACCO GROUP POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA352 846 662,03245 582 702,931 547 806 935,51-11 663 941,21-3,3-4,8-0,830,4
BRITISH-AMERICAN TOBACCO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA791 922 000,30208 972 000,001 004 983 000,0015 971 000,002,07,61,673,6
PHILIP MORRIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA959 984 000,00628 582 000,31445 319 000,0073 903 000,007,711,816,634,5
ORION JERZY CZERNEK42 751 111,8513 544 586,12256 638 717,55-2 245 550,97-5,3-16,6-0,968,3
Grupa Kapitałowa ZAKŁADY TYTONIOWE W LUBLINIE SPÓŁKA AKCYJNA97 760 886,4521 902 038,75165 876 265,333 247 984,773,314,82,077,6
UNIVERSAL LEAF TOBACCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)57 743 000,0014 842 000,00128 439 000,277 515 000,0013,050,65,974,3
PHILIP MORRIS POLSKA TOBACCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ81 784 000,0048 438 000,00127 243 000,196 241 000,007,612,94,940,8
ZAKŁADY TYTONIOWE W LUBLINIE SPÓŁKA AKCYJNA37 114 524,2911 571 832,5395 436 038,66-673 749,18-1,8-5,8-0,768,8
FTK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ72 288 231,4320 978 631,2272 650 185,898 159 566,4211,338,911,271,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.