Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (59,7% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (21,0% podmiotów) oraz spółki akcyjne (9,7% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3759,7%
indywidualna działalność gospodarcza1321,0%
spółki akcyjne69,7%
spółki cywilne23,2%
spółki komandytowo-akcyjne11,6%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych11,6%
spółki komandytowe11,6%
spółki jawne11,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
indywidualna działalność gospodarcza
spółki akcyjne
spółki cywilne
spółki jawne
spółki komandytowo-akcyjne
spółki komandytowe
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki akcyjne (45,5% największych podmiotów).

spółki akcyjne545,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością436,4%
indywidualna działalność gospodarcza19,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.