Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (21,0% ogółu), małopolskie (12,9% ogółu) oraz lubelskie (11,3% ogółu).

mazowieckie1321,0%
małopolskie812,9%
lubelskie711,3%
wielkopolskie69,7%
śląskie58,1%
dolnośląskie46,5%
łódzkie46,5%
warmińsko-mazurskie34,8%
zachodniopomorskie34,8%
świętokrzyskie23,2%
podlaskie23,2%
opolskie11,6%
kujawsko-pomorskie11,6%
lubuskie11,6%
podkarpackie11,6%
pomorskie11,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
małopolskie
lubelskie
wielkopolskie
śląskie
dolnośląskie
łódzkie
warmińsko-mazurskie
zachodniopomorskie
świętokrzyskie
podlaskie
lubuskie
opolskie
kujawsko-pomorskie
pomorskie
podkarpackie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa małopolskie (27,3% ogółu), lubelskie (18,2% ogółu) oraz łódzkie (18,2% ogółu).

Na mapie zaznaczono 11 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

małopolskie327,3%
lubelskie218,2%
łódzkie218,2%
świętokrzyskie19,1%
podlaskie19,1%
wielkopolskie19,1%
mazowieckie19,1%
śląskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
opolskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
dolnośląskie00,0%
podkarpackie00,0%
pomorskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.