Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 21 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (75,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (10,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza244 70675,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością35 75111,1%
spółki cywilne32 56210,1%
spółki jawne4 9901,5%
spółki akcyjne1 7740,5%
spółki komandytowe1 4310,4%
spółdzielnie8260,3%
spółki komandytowo-akcyjne3150,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych2010,1%
samorząd gospodarczy i zawodowy250,0%
pozostałe600,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki akcyjne
spółki komandytowe
spółdzielnie
spółki komandytowo-akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
samorząd gospodarczy i zawodowy
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (62,8% największych podmiotów), spółki akcyjne (25,0% największych podmiotów) oraz spółki jawne (4,6% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 30362,8%
spółki akcyjne91625,0%
spółki jawne1684,6%
indywidualna działalność gospodarcza1363,7%
spółki komandytowe441,2%
spółki komandytowo-akcyjne310,8%
przedsiębiorstwa państwowe50,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,1%
spółki cywilne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.